Miło nam poinformować, że Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 na realizację płatnych staży zawodowych dla studentów kierunku Politologia kończących kształcenie w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych i społecznych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej u 100 studentów ostatnich semestrów kierunku Politologia (studia stacjonarne i niestacjonarne) w okresie 2 lat, poprzez organizację wysokiej jakości staży.

 

„Staże z marzeń! - Program staży krajowych dla studentów kierunku Politologia”

Oferujemy:

  • 100 płatnych staży w firmach działających w obszarze związanym z kierunkiem kształcenia
  • możliwość zdobycia doświadczenia i poznania specyfiki pracy przedsiębiorstw
  • lepszy start na rynku pracy
  • dofinansowanie kosztów zakwaterowania i dojazdu na staż realizowany w odległości powyżej 50km od miejsca zamieszkania
  • dofinansowanie kosztów niezbędnych badań lekarskich
  • dla Studentów niepełnosprawnych wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb

Projekt skierowany do Studentów ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Politologia.

Termin realizacji: 1.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 1 454 904,00 PLN

 

Więcej informacji  już wkrótce.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1
Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.