Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Błońskiej

recenzja 1
recenzja 2
streszczenie

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Farley

recenzja 1
recenzja 2
streszczenie
Decyzja Rady Wydziału

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ity Robakiewicz

recenzja 1
recenzja 2

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Romana Szałachowskiego

recenzja 1
recenzja 2

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Kwiatkowskiego

recenzja 1
recenzja 2
streszczenie (język polski)
streszczenie (język angielski)

Recenzja rozprawy doktorskiej dr Adama Zemełki

recenzja 1
recenzja 2
streszczenie

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Piotra Makarowskiego

recenzja 1
recenzja 2
streszczenie