Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Błońskiej

recenzja 1
recenzja 2
streszczenie

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Farley

recenzja 1
recenzja 2
streszczenie
Decyzja Rady Wydziału