W dniu 21 listopada 2016 r. studenci drugiego roku Wydziału Politologii odwiedzili budynek Najwyższej Izby Kontroli. Gości przywitała pani Jolanta Kruszewska, Główny Specjalista Biura Organizacyjnego.

Grupa studentów została oprowadzona po budynku Najwyższej Izby Kontroli, a następnie została zaprowadzona do sali, gdzie odbywają się spotkania dotyczące kontroli prowadzonych przez NIK. Pani Jolanta opowiadała o historii tej instytucji, o dotychczasowych Prezesach, a także o zadaniach Najwyższej Izby Kontroli. Opowiadała również o zasadach pracy Izby, a także o pracy kontrolerów i reszty pracowników NIK.

Relacja fotograficzna z wycieczki poniżej.