Analityka finansowa

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Finanse i Rachunkowość
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Analiza finansowa to jedna z powszechnie wykorzystywanych technik oceny efektywności, skuteczności i bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.

Analityka finansowa

500 zł zniżki na wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 30 listopada 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 500 zł na wpisowe. Zobacz inne promocje...

Analityka finansowa

Tematyka studiów

Analiza finansowa jest jedną z najlepiej znanych i powszechnie wykorzystywanych technik oceny efektywności, sprawności, skuteczności i bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Jest wykorzystywana przez zarządzających spółkami, audytorów i biegłych rewidentów, księgowych, analityków pracujących na giełdzie papierów wartościowych lub instytucjach finansowych, doradców inwestycyjnych, pracowników departamentów kredytowych banków oraz inwestorów giełdowych. Analiza stanowi integralną część każdego wniosku kredytowego, raportu menedżerskiego, czy raportu z kontroli finansowej.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • analizy finansowej przedsiębiorstw;
 • łączenia zdarzeń ekonomicznych w jednolity obraz;
 • oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa i perspektyw jego rozwoju.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • piony finansowo-księgowe w przedsiębiorstwie,
 • instytucje finansowe,
 • departamenty kredytowe,
 • firmy audytorskie,
 • instytucje doradztwa biznesowego,
 • giełdy papierów wartościowych.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • analiza finansowa
 • analiza fundamentalna spółki giełdowej
 • analiza i zarządzanie rentownością
 • controlling
 • rachunkowość zarządcza
 • rachunek kosztów
 • prawo finansowe
 • rewizja finansowa i audyt wewnętrzny
 • zarządzanie płynnością finansową
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4900 zł 1 x 4400 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2695 zł 2 x 2445 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 568 zł 10 x 518 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 490 zł 12 x 448 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4700 zł 1 x 4200 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2585 zł 2 x 2335 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 545 zł 10 x 495 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 470 zł 12 x 428 zł