Analityka finansowa

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Finanse i Rachunkowość
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Analiza finansowa to jedna z powszechnie wykorzystywanych technik oceny efektywności, skuteczności i bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.

Analityka finansowa

Analityka finansowa

Tematyka studiów

Analiza finansowa jest jedną z najlepiej znanych i powszechnie wykorzystywanych technik oceny efektywności, sprawności, skuteczności i bezpieczeństwa funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Jest wykorzystywana przez zarządzających spółkami, audytorów i biegłych rewidentów, księgowych, analityków pracujących na giełdzie papierów wartościowych lub instytucjach finansowych, doradców inwestycyjnych, pracowników departamentów kredytowych banków oraz inwestorów giełdowych. Analiza stanowi integralną część każdego wniosku kredytowego, raportu menedżerskiego, czy raportu z kontroli finansowej.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • analizy finansowej przedsiębiorstw;
 • łączenia zdarzeń ekonomicznych w jednolity obraz;
 • oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa i perspektyw jego rozwoju.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • piony finansowo-księgowe w przedsiębiorstwie,
 • instytucje finansowe,
 • departamenty kredytowe,
 • firmy audytorskie,
 • instytucje doradztwa biznesowego,
 • giełdy papierów wartościowych.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • analiza finansowa
 • analiza fundamentalna spółki giełdowej
 • analiza i zarządzanie rentownością
 • controlling
 • rachunkowość zarządcza
 • rachunek kosztów
 • prawo finansowe
 • rewizja finansowa i audyt wewnętrzny
 • zarządzanie płynnością finansową
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  Wpisowe    
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2915 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 610 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 521 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5200 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2860 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 598 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 511 zł