Analiza i transakcje na rynkach towarowych

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Rozumienie mechanizmów rynków, to podstawa sukcesu gospodarczego oraz warunek właściwego odczytywania zjawisk makroekonomicznych, takich jak inflacja czy kryzysy.

Analiza i transakcje na rynkach towarowych

500 zł zniżki na wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 30 listopada 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 500 zł na wpisowe. Zobacz inne promocje...

Analiza i transakcje na rynkach towarowych

Tematyka studiów

Rynki towarowo-surowcowe, paliw, metali, rolne, energii to podstawa gospodarki przedsiębiorstw i przedmiot handlu krajowego i międzynarodowego. Zrozumienie mechanizmów tych rynków, to podstawa sukcesu gospodarczego oraz warunek właściwego odczytywania zjawisk makroekonomicznych, takich jak inflacja czy kryzysy. Wiedza i kwalifikacje zdobyte na tej specjalności mają charakter unikatowy - niezwykle cenny dla przedsiębiorstw, korporacji, banków, funduszy inwestycyjnych, handlu międzynarodowego, agent rządowych i organizacji międzynarodowych.

Kształcenie na tej specjalności obejmuje:

 • analizę i prognozowanie koniunktury na tych rynkach;
 • transakcje handlowe -zawieranie, zabezpieczanie i rozliczanie;
 • zarzadzanie ryzykiem rynkowym; inwestycje spekulacyjne na rynkach towarowych.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • banki i instytucje finansowe,
 • fundusze inwestycyjne,
 • biura brokerskie,
 • giełda,
 • przedsiębiorstwa i korporacje produkcyjne,
 • firmy handlu krajowego i międzynarodowego,
 • organizacje i agendy rządowe i międzynarodowe,
 • niezależny doradca inwestycyjny.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Analiza i prognozowanie na rynkach towarowo-surowcowych
 • Bankowe źródła finansowania (kredytowania) oraz rozliczania płatności transakcji w handlu krajowym i międzynarodowym
 • Ekonomika, mechanizm i organizacja rynków towarowo-surowcowych
 • Giełdy towarowe na świecie
 • Instytucje (WTO i inne) oraz zwyczaje i regulacje na krajowych i międzynarodowych rynkach towarowo-surowcowych
 • Inwestowanie i spekulowanie na rynkach towarowo-surowcowych
 • Prawo handlowe i egzekucja prawno-finansowa w transakcjach krajowych i międzynarodowych
 • Zarzadzanie i marketing na rynkach towarowo-surowcowych
 • Zarzadzanie ryzykiem cenowy i finansowym na rynkach towarowo-surowcowych
 • Zawieranie, zabezpieczanie i rozliczanie finansowo-dostawne na rynkach towarowo-surowcowych

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4800 zł 1 x 4300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2640 zł 2 x 2390 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 550 zł 10 x 500 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 480 zł 12 x 438 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4700 zł 1 x 4200 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2585 zł 2 x 2335 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 545 zł 10 x 495 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 470 zł 12 x 428 zł