Analiza rynków finansowych

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Finanse i Rachunkowość
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Podstawowym zadaniem kadry kierowniczej i zarządzającej jest podejmowanie decyzji inwestycyjnych przygotowanych w oparciu o rzetelną analizę rynków finansowych.

Analiza rynków finansowych

Analiza rynków finansowych

Tematyka studiów

Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z możliwościami wykorzystania narzędzi analizy ekonomicznej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Program obejmuje rozległą tematykę z zakresu finansów, ukierunko-waną na praktyczne stosowanie dostępnych instrumentów finansowych. Uczy, w jaki sposób dokonywać trafnych decyzji inwestycyjnych i wybierać najbardziej skuteczne metody prowadzenia strategii finansowej przedsiębiorstwa.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • podejmowania decyzji inwestycyjnych;
 • znajomości narzędzi analizy ekonomicznej i rynku papierów wartościowych;
 • doboru właściwej strategii finansowej.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • bankowość,
 • fundusze powiernicze,
 • fundusze inwestycyjne,
 • domy maklerskie,
 • towarzystwa emerytalne,
 • spółki giełdowe,
 • piony finansowo-księgowe w przedsiębiorstwie,
 • instytucje finansowe.

 

 

 

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • analiza fundamentalna spółki giełdowej
 • analiza techniczna
 • instytucje rynku finansowego
 • obrót instrumentami finansowymi i notowania giełdowe
 • prawo cywilne i handlowe
 • prawo finansowe
 • rynki i instrumenty finansowe
 • strategie inwestycyjne na rynku finansowym
 • wycena i zarządzanie wartością spółki
 • zarządzanie portfelem papierów wartościowych
 • zarządzanie ryzykiem

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  Wpisowe    
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2915 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 610 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 521 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5200 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2860 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 598 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 511 zł