Analiza rynków finansowych

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Finanse i Rachunkowość
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Podstawowym zadaniem kadry kierowniczej i zarządzającej jest podejmowanie decyzji inwestycyjnych przygotowanych w oparciu o rzetelną analizę rynków finansowych.

Analiza rynków finansowych

1 000 zł zniżki na czesne i wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 31 stycznia 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 1000 zł na wpisowe i czesne. Zobacz inne promocje...

Analiza rynków finansowych

Tematyka studiów

Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z możliwościami wykorzystania narzędzi analizy ekonomicznej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Program obejmuje rozległą tematykę z zakresu finansów, ukierunko-waną na praktyczne stosowanie dostępnych instrumentów finansowych. Uczy, w jaki sposób dokonywać trafnych decyzji inwestycyjnych i wybierać najbardziej skuteczne metody prowadzenia strategii finansowej przedsiębiorstwa.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

  • podejmowania decyzji inwestycyjnych;
  • znajomości narzędzi analizy ekonomicznej i rynku papierów wartościowych;
  • doboru właściwej strategii finansowej.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

  • bankowość,
  • fundusze powiernicze,
  • fundusze inwestycyjne,
  • domy maklerskie,
  • towarzystwa emerytalne,
  • spółki giełdowe,
  • piony finansowo-księgowe w przedsiębiorstwie,
  • instytucje finansowe.

 

 

 

Zagadnienia omawiane podczas studiów

  • analiza fundamentalna spółki giełdowej
  • analiza techniczna
  • instytucje rynku finansowego
  • obrót instrumentami finansowymi i notowania giełdowe
  • prawo cywilne i handlowe
  • prawo finansowe
  • rynki i instrumenty finansowe
  • strategie inwestycyjne na rynku finansowym
  • wycena i zarządzanie wartością spółki
  • zarządzanie portfelem papierów wartościowych
  • zarządzanie ryzykiem

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4700 zł 1 x 4200 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2585 zł 2 x 2335 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 540 zł 10 x 490 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 470 zł 12 x 428 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4600 zł 1 x 4100 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2530 zł 2 x 2280 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 530 zł 10 x 480 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 460 zł 12 x 418 zł