Audyt oprogramowania

Rodzaj studiów:STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
Kierunek studiów:Informatyka
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 4-letnie
Audyt oprogramowania

Audyt oprogramowania

Audyt to proces związany z wytwarzaniem oprogramowania mający na celu zapewnienie jego wysokiej jakości. Obejmuje ono między innymi sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją oraz walidację oprogramowania - sprawdzenie, czy oprogramowanie jest zgodne z wymaganiami biznesowymi i technicznymi. Z reguły prowadzone są testy statyczne polegające na automatycznym i ręcznym sprawdzaniu kodu w celu znalezienia błędów oraz - po ich pozytywnym wyniku - testy dynamiczne, sprawdzające działanie całości lub części programu.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w firmach programistycznych oraz różnych instytucjach wykorzystujących specjalizowane systemy informatyczne. Do zadań absolwenta tej specjalności można zaliczyć: samodzielne projektowanie i przeprowadzanie automatyzacji, przeprowadzanie złożonych scenariuszy testowych przygotowywanie raportów, standaryzację i koordynację procesów testowych w oparciu o wymagania klienta oraz wspieranie projektów na miejscu, w fazach przygotowywania, przeprowadzania i analizy testów.

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • język obcy
 • język obcy specjalistyczny
 • wychowanie fizyczne
 • umiejętności akademickie
 • przedmioty nauk humanistycznych

Przedmioty podstawowe

 • analiza matematyczna i algebra liniowa
 • metody probabilistyczne
 • matematyka dyskretna
 • elementy fizyki współczesnej
 • elektronika dla informatyków

Przedmioty kierunkowe

 • podstawy programowania (C++)
 • projektowanie witryn internetowych (Joomla)
 • algorytmy i złożoność
 • architektura systemów komputerowych
 • języki i paradygmaty programowania (Java)
 • podstawy e-lerningu (moodle)
 • systemy operacyjne Windows
 • systemy operacyjne (Linux)
 • bazy danych (Oracle, Sybase)
 • programowanie urządzeń mobilnych
 • problemy społeczne i zawodowe informatyki
 • technologie sieciowe
 • grafika i komunikacja człowiek-komputer (Corel Draw, 3ds Max)
 • inżynieria oprogramowania (UML)
 • systemy wbudowane
 • sztuczna inteligencja
 • programowanie aplikacji internetowych (.NET, C#)

Przedmioty specjalizacyjne

 • testy w cyklu życia oprogramowania
 • dokumentacja w procesie wytwarzania i testowania aplikacji
 • projektowanie testów systemów informatycznych
 • zarządzanie testami i zespołami testerów
 • automatyzacja testów
 • narzędzia wspierające testowanie
 • specyfika pracy w rozbudowanych zespołach wytwórczych

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5700 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3135 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 656 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 561 zł