Dydaktyczne systemy zdalnego nauczania

Rodzaj studiów:STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
Kierunek studiów:Informatyka
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 4-letnie
Dydaktyczne systemy zdalnego nauczania

Dydaktyczne systemy zdalnego nauczania

Ciągły rozwój technologii informatycznych znacząco wpływa na zmiany w procesach nauczania. Multimedialne formy prezentacji mogą znakomicie uatrakcyjnić formę przekazywanych informacji. Zastosowanie nowych technologii znakomicie ułatwić też może zdobywanie wiedzy na odległość. W obu przypadkach szalenie istotnym jest jednak odpowiednie zaimplementowanie i następnie wykorzystanie tych narzędzi. Zadanie to należy do specjalistów od e-learningu, którzy nie tylko są odpowiedzialni za wdrożenie i techniczną obsługę wykorzystywanej technologii, ale także za ciągły jej monitoring w dalszym okresie. Specjaliści od systemów nauczania zdalnego mają także znaczną rolę w tworzeniu i obrabianiu zawartości merytorycznej w celu jej późniejszej prezentacji kursantom bądź studentom. Umiejętności te wykorzystywane są zarówno w instytucjach związanych z szeroko rozumianą edukacją jak i w korporacjach lub dużych firmach.

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie we wszelkiego rodzaju firmach zajmujących się prowadzeniem komercyjnych szkoleń i kursów. Znajdzie się dla nich miejsce także w działach HR dużych korporacji, zajmujących się szkoleniami wewnętrznymi oraz rozwojem pracowników. Także firmy informatyczne zajmujące się oferowaniem usług e-learningowych i d-learningowych będą naturalnym miejscem zatrudnienia. Miejsca pracy znaleźć także można w uczelniach wyższych i różnego rodzaju placówkach oświatowych.

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • język obcy
 • język obcy specjalistyczny
 • wychowanie fizyczne
 • umiejętności akademickie
 • przedmioty nauk humanistycznych

 

Przedmioty podstawowe

 • analiza matematyczna i algebra liniowa
 • metody probabilistyczne
 • matematyka dyskretna
 • elementy fizyki współczesnej
 • elektronika dla informatyków

 

Przedmioty kierunkowe

 • podstawy programowania (C++)
 • projektowanie witryn internetowych (Joomla)
 • podstawy outsourcingu
 • algorytmy i złożoność
 • architektura systemów komputerowych
 • języki i paradygmaty programowania (Java)
 • podstawy e-lerningu
 • systemy operacyjne Windows
 • systemy operacyjne (Linux)
 • bazy danych (Oracle, Sybase)
 • programowanie urządzeń mobilnych
 • problemy społeczne i zawodowe informatyki
 • technologie sieciowe
 • grafika i komunikacja człowiek-komputer (Corel Draw, 3ds Max)
 • inżynieria oprogramowania (UML)
 • systemy wbudowane
 • sztuczna inteligencja
 • programowanie aplikacji internetowych (.NET, C#)

 

Przedmioty specjalizacyjne

 • ocena statystyczna testów sprawdzających wiedzę
 • projektowanie prezentacji multimedialnych i innych interaktywnych form
 • zasady wygłaszania referatów i prowadzenia wykładów
 • projektowanie kursów e-learningowych
 • projektowanie platform e-learningowych
 • przykładowe platformy i kursy e-learningowe

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5700 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3135 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 656 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 561 zł