Gospodarowanie nieruchomościami

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Finanse i Rachunkowość
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie

Specjalność wiąże ze sobą wiedzę i umiejętności z zakresu procesów inwestycyjnych, rynku nieruchomości, metod wyceny obiektów budowlanych oraz zarządzania nieruchomościami.

Gospodarowanie nieruchomościami

Gospodarowanie nieruchomościami

Tematyka studiów

„Gospodarowanie nieruchomościami” to ciesząca się zainteresowaniem specjalność, przeznaczona dla osób wiążących swą karierę z tym sektorem rynku. Specjaliści z zakresu gospodarowania nieruchomościami są wyposażeni w wiedzę o procesach inwestycyjnych, rynku nieruchomości, metodach wyceny obiektów budowlanych oraz zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi.

Ukończenie tej specjalności ułatwi absolwentom prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej z rynkiem nieruchomości lub podjęcie pracy w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych oraz w różnorodnych instytucjach w zakresie gospodarowania i zarządzania nieruchomościami.

 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • biura projektów,
 • biura geodezyjne,
 • przedsiębiorstwa budowlane,
 • firmy developerskie,
 • instytucje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • instytucje ubezpieczeniowe,
 • organy administracji państwowej i samorządowej,
 • banki,
 • firmy konsultingowe,
 • własna działalność gospodarcza.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • analiza rynku nieruchomości
 • eksploatacja nieruchomości
 • obsługa nieruchomości
 • ochrona dziedzictwa narodowego
 • prawne uwarunkowania gospodarowania
 • nieruchomościami
 • rewitalizacja nieruchomości
 • ubezpieczenia majątkowe
 • wycena nieruchomości i przedsiębiorstw
 • zarządzanie nieruchomościami
 • zarządzanie projektami i procesami inwestycyjnymi
 • zarządzanie zasobami mieszkaniowymi

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
                  
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5700 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3135 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 656 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 561 zł