Gospodarowanie nieruchomościami

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Finanse i Rachunkowość
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie

Specjalność wiąże ze sobą wiedzę i umiejętności z zakresu procesów inwestycyjnych, rynku nieruchomości, metod wyceny obiektów budowlanych oraz zarządzania nieruchomościami.

Gospodarowanie nieruchomościami

1 000 zł zniżki na czesne i wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 30 września 2018 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 1000 zł na wpisowe i czesne. Zobacz inne promocje...

Gospodarowanie nieruchomościami

Tematyka studiów

„Gospodarowanie nieruchomościami” to ciesząca się zainteresowaniem specjalność, przeznaczona dla osób wiążących swą karierę z tym sektorem rynku. Specjaliści z zakresu gospodarowania nieruchomościami są wyposażeni w wiedzę o procesach inwestycyjnych, rynku nieruchomości, metodach wyceny obiektów budowlanych oraz zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi.

Ukończenie tej specjalności ułatwi absolwentom prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej z rynkiem nieruchomości lub podjęcie pracy w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych oraz w różnorodnych instytucjach w zakresie gospodarowania i zarządzania nieruchomościami.

 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • biura projektów,
 • biura geodezyjne,
 • przedsiębiorstwa budowlane,
 • firmy developerskie,
 • instytucje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • instytucje ubezpieczeniowe,
 • organy administracji państwowej i samorządowej,
 • banki,
 • firmy konsultingowe,
 • własna działalność gospodarcza.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • analiza rynku nieruchomości
 • eksploatacja nieruchomości
 • obsługa nieruchomości
 • ochrona dziedzictwa narodowego
 • prawne uwarunkowania gospodarowania
 • nieruchomościami
 • rewitalizacja nieruchomości
 • ubezpieczenia majątkowe
 • wycena nieruchomości i przedsiębiorstw
 • zarządzanie nieruchomościami
 • zarządzanie projektami i procesami inwestycyjnymi
 • zarządzanie zasobami mieszkaniowymi

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4800 zł 1 x 4300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2640 zł 2 x 2390 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 550 zł 10 x 500 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 480 zł 12 x 438 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4700 zł 1 x 4200 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2585 zł 2 x 2335 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 540 zł 10 x 490 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 470 zł 12 x 428 zł