Inżynieria oprogramowania i analiza danych

Rodzaj studiów:STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
Kierunek studiów:Informatyka
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 4-letnie
Inżynieria oprogramowania i analiza danych

Inżynieria oprogramowania i analiza danych

Firmy informatyczne zajmujące się tworzeniem i rozwojem oprogramowania potrzebują dobrze wykształconych programistów, znających najnowsze technologie projektowania i wytwarzania oprogramowania. Wynika to z ogromnego rozwoju systemów informatycznych, które występują już prawie w każdej dziedzinie działalności człowieka.

Kolejnym wyzwaniem chwili jest ogromna ilość  danych generowanych przez gospodarkę. Przechowywanie ich obecnie nie stanowi żadnego problemu. Wyzwaniem natomiast jest takie ich przetworzenie i zanalizowanie, aby wyciągnąć z nich jak najwięcej użytecznych informacji. Inżynieria oprogramowania i analiza danych wypełnia potrzebę ulepszenia dotychczasowych narzędzi w celu wyciągnięcia nowych i cennych wniosków.

Absolwent specjalności ma możliwość otrzymania pracy w firmach zajmujących się wytwarzaniem, adaptacją, wdrażaniem lub administrowaniem oprogramowania. Mogą również zdobyć stanowisko w firmie, w której będą pracować jako programiści, analitycy systemowi, architekci systemowi, inżynierowie systemowi, projektanci oprogramowania; testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych, inżynierowie wsparcia produktu informatycznego, specjaliści w dziedzinie instalacji, wdrażania i utrzymania systemów IT lub jako pracownicy działu wsparcia technicznego. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiowania specjalności pozwolą im znaleźć zatrudnienie w firmach dla których inteligentna, oparta na najnowszych narzędziach, analiza danych decydować może o ich dalszym rozwoju.

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • język obcy
 • język obcy specjalistyczny
 • wychowanie fizyczne
 • umiejętności akademickie
 • przedmioty nauk humanistycznych

 

Przedmioty podstawowe

 • analiza matematyczna i algebra liniowa
 • metody probabilistyczne
 • matematyka dyskretna
 • elementy fizyki współczesnej
 • elektronika dla informatyków

 

Przedmioty kierunkowe

 • podstawy programowania (C++)
 • projektowanie witryn internetowych (Joomla)
 • algorytmy i złożoność
 • architektura systemów komputerowych
 • języki i paradygmaty programowania (Java)
 • podstawy e-lerningu
 • podstawy outsourcingu
 • systemy operacyjne Windows
 • systemy operacyjne (Linux)
 • bazy danych (Oracle, Sybase)
 • programowanie urządzeń mobilnych
 • problemy społeczne i zawodowe informatyki
 • technologie sieciowe
 • grafika i komunikacja człowiek-komputer (Corel Draw, 3ds Max)
 • inżynieria oprogramowania (UML)
 • systemy wbudowane
 • sztuczna inteligencja
 • programowanie aplikacji internetowych (.NET, C#)

 

Przedmioty specjalizacyjne

 • podstawy analizy danych
 • projektowanie hurtowni danych
 • przetwarzanie dużych zbiorów danych
 • inteligentna analiza danych
 • systemy przetwarzania w chmurze

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5700 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3135 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 656 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 561 zł