Komunikacja społeczna i public relations

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie

Rozwój działów zajmujących się komunikacją społeczną oraz public relations otwiera przed absolwentami szerokie i ciekawe perspektywy zawodowe oraz możliwości szybkiego awansu.

Komunikacja społeczna i public relations

Komunikacja społeczna i public relations

Tematyka studiów

Wizerunek ukształtowany w oczach klientów jest jednym z ważnych czynników, będących gwarancją sukcesu firmy. Profesjonalne działy zajmujące się komunikacją społeczną oraz public relations to obecnie nie tylko cecha właściwa agencjom PR lub firmom marketingowym. Standardem stało się powoływanie komórek zajmujących się komunikacją społeczną i PR w urzędach administracji, bankach, przedsiębiorstwach wszystkich branż, szkołach wyższych oraz wielu innych instytucjach. Program przygotowuje studentów do profesjonalnego budowania strategii komunikacyjnych i zarządzania kampaniami informacyjnymi. Uczy jak z sukcesem rozwiązywać komunikacyjne sytuacje kryzysowe i analizować informacje zewnętrzne, jednym słowem - jak skutecznie kształtować wizerunek przedsiębiorstwa i dobre relacje z otoczeniem.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • stosowania narzędzi Business Intelligence;
 • sztuki negocjacji i mediacji;
 • znajomości praktycznych aspektów Public Relations;
 • zarządzania.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • stanowiska związane z PR w przedsiębiorstwach i instytucjach,
 • agencje public relations,
 • agencje reklamowe,
 • urzędy centralne,
 • partie polityczne,
 • organizacje społeczne,
 • media.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • badania i ewaluacja kampanii informacyjnych
 • badania i monitoring mediów
 • e-PR, public relations w Internecie
 • kontakty z mediami
 • kulturowe i społeczne oddziaływanie mediów
 • media masowe
 • negocjacje i mediacje
 • opinia społeczna
 • public relations
 • strategie i planowanie mediów
 • zarządzanie kampanią informacyjną

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5900 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3245 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 679 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 580 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł