Marketing społeczny i komunikacja o zdrowiu

Rodzaj studiów:JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów:Psychologia
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 5-letnie

Marketing społeczny jest jedną z głównych dróg kontaktowania się ze środowiskami lokalnymi i odgrywa niezwykle istotną rolę w działaniach związanych z promocją zdrowia.

Marketing społeczny i komunikacja o zdrowiu

Marketing społeczny i komunikacja o zdrowiu

Dr Konrad Janowski opowiada o studiach na Wydziale Psychologii AEH w Warszawie oraz pracy zawodowej.
Chcesz zostać psychologiem? Posłuchaj wypowiedzi człowieka dla którego zgłębianie tajników ludzkiego mózgu to prawdziwa pasja!

 


Tematyka studiów

Sytuacja demograficzna Polski i Europy wymusza zwiększenie nakładów ze środków publicznych, na podtrzymanie potencjału zdrowotnego społeczeństwa. Wartość zdrowia jest coraz bardziej doceniana przez pracodawców, którzy rozumieją potrzebę stwarzania środowiska sprzyjającego zdrowiu w miejscu pracy. Psychologia, oprócz medycyny i edukacji, jest kluczowym graczem w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia.

Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że najefektywniejsze działania na rzecz ochrony zdrowia polegają na kształtowaniu zdrowego stylu życia i redukcji zachowań szkodliwych dla zdrowia. Wachlarz możliwych działań jest bardzo szeroki: edukacja prenatalna, prewencja ryzykownych zachowań kierowców, promocja zdrowego żywienia, programy aktywności fizycznej, i inne. Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • komunikacji społecznej (interpersonalnej i masowej);
 • kształtowania zachowań zdrowotnych i profilaktyki uzależnień;
 • przygotowania i oceny programów i kampanii prozdrowotnych oraz marketingu społecznego;
 • wdrażania polityki prozdrowotnej państwa w społecznościach lokalnych.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • służba zdrowia,
 • administracja centralna i lokalna,
 • szkolnictwo,
 • służby porządkowe i publiczne,
 • media,
 • organizacje pozarządowe,
 • firmy i instytucje zainteresowane tematyką zdrowia.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • badania w komunikacji społecznej i marketingu
 • edukacja pacjenta i komunikacja lekarz-pacjent
 • komunikacja masowa o zdrowiu
 • komunikacja o zdrowiu w miejscu pracy i w szkole
 • komunikacja społeczna w społecznościach lokalnych
 • marketing społeczny
 • pogramy prozdrowotne i społeczne
 • psychologia komunikacji interpersonalnej
 • psychologia rozwojowa zachowań zdrowotnych
 • psychologia zachowań ryzykownych i uzależnień
 • psychologia zdrowia w chorobach somatycznych

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN         
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO 500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5900 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3245 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 679 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 580 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł