Projektowanie baz danych

Rodzaj studiów:STUDIA INŻYNIERSKIE I STOPNIA
Kierunek studiów:Informatyka
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 4-letnie
Projektowanie baz danych

Projektowanie baz danych

Mówiąc o współczesnych systemach informatycznych, prawie zawsze mamy na myśli oprogramowanie wykorzystujące bazy danych. Dlatego bardzo cenionymi specjalistami są osoby posiadające wiedzę zarówno z zakresu programowania aplikacji, jak i budowy baz danych. Odpowiedzią na te złożone wymagania jest program przygotowany na potrzeby niniejszej specjalności. gwarantuje on zdobycie gruntownej wiedzy z zakresu projektowania, tworzenia, wdrażania i utrzymywania nowoczesnych baz danych, a także zapewnia niezbędną wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania.

Uzyskane w trakcie studiów kwalifikacje dadzą możliwość zatrudnienia wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są kompleksowe systemy informatyczne. Wiedza z dwóch kluczowych dziedzin informatyki daje podstawy do ubiegania się o stanowiska projektantów i administratorów baz danych, programistów, a także integratorów oprogramowania czy kierowników projektów.

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • język obcy
 • język obcy specjalistyczny
 • wychowanie fizyczne
 • umiejętności akademickie
 • przedmioty nauk humanistycznych

Przedmioty podstawowe

 • analiza matematyczna i algebra liniowa
 • metody probabilistyczne
 • matematyka dyskretna
 • elementy fizyki współczesnej
 • elektronika dla informatyków

Przedmioty kierunkowe

 • podstawy programowania (C++)
 • projektowanie witryn internetowych (Joomla)
 • algorytmy i złożoność
 • architektura systemów komputerowych
 • języki i paradygmaty programowania (Java)
 • podstawy e-lerningu (moodle)
 • systemy operacyjne Windows
 • systemy operacyjne (Linux)
 • bazy danych (Oracle, Sybase)
 • programowanie urządzeń mobilnych
 • problemy społeczne i zawodowe informatyki
 • technologie sieciowe
 • grafika i komunikacja człowiek-komputer (Corel Draw, 3ds Max)
 • inżynieria oprogramowania (UML)
 • systemy wbudowane
 • sztuczna inteligencja
 • programowanie aplikacji internetowych (.NET, C#)

Przedmioty specjalizacyjne

 • zaawansowane bazy danych
 • SQL serwer
 • hurtownie danych
 • aplikacje bazodanowe
 • projektowanie systemów informatycznych
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • laboratorium dyplomowe
 • seminarium dyplomowe

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5700 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3135 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 656 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 561 zł