Psychologia Ekonomiczna

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie
Psychologia Ekonomiczna

Psychologia Ekonomiczna

Specjalność psychologia ekonomiczna jest odpowiedzią na gwałtownie wzrastające zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę na temat behawioralnych aspektów funkcjonowania systemów gospodarczych i ekonomicznych. Psychologia ekonomiczna koncentruje się na związkach pomiędzy procesami poznawczymi i afektywno-motywacyjnymi człowieka a podejmowaniem przez niego decyzji ekonomicznych (finansowych) na poziomie indywidualnym (np. finanse osobiste, rodzinne) i społecznym (finanse przedsiębiorstw, instytucji, gospodarek narodowych i międzynarodowych). Na tej specjalności student zapozna się z podstawami ekonomii, finansów i instytucji finansowych, co umożliwi mu komunikację ze specjalistami z tych dziedzin i da podstawy do „poruszania się” po zagadnieniach ekonomiczno-finansowych. Ponadto student zdobędzie specjalistyczną wiedzę dotyczącą psychologicznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka w różnych systemach ekonomicznych. Psychologia ekonomiczna koncentruje się na człowieku jako podmiocie decyzji finansowych - np. decyzji o dokonywaniu określonych zakupów, inwestowaniu, oszczędzaniu, podejmowaniu działalności gospodarczej, rozwijaniu przedsiębiorstw, ocenie ryzyka finansowego. Dlatego też student zdobędzie najnowszą wiedzą z zakresu psychologii zachowań konsumenckich, psychologii procesów decyzyjnych a także psychologii marketingu i reklamy. Ponadto student nabędzie praktyczne umiejętności stosowania metod badań psychologicznych do rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu psychologii ekonomicznej pojawiających się przy planowaniu działań finansowych, np. przez banki, firmy reklamowe, przedsiębiorstwa. Dodatkowo, moduł zajęć z psychologii szkoleń pozwoli studentom na udoskonalenie osobistych umiejętności przekazywania i „sprzedawania” posiadanej wiedzy

Specjalność przygotowuje absolwentów do:

 • dokonywania analiz zachowania człowieka w obliczu różnych decyzji finansowych (np. decyzji zakupowych, inwestycyjnych)
 • prognozowania zachowań konsumenckich w oparciu o kierowany do konsumenta przekaz informacyjny (np. reklamę, markę firmy itp.)
 • planowania strategii rozwoju finansowego przedsiębiorstw i instytucji finansowych
 • oceny ryzyka związanego z tzw. czynnikiem ludzkim na potrzeby przedsiębiorstw i instytucji finansowych (np. banków)
 • samodzielnego przeprowadzania badań z zakresu psychologii ekonomicznej na zlecenia różnorodnych organizacji, przedsiębiorstw i instytucji finansowych
 • prowadzenia szkoleń z zakresu psychologii ekonomicznej dla kadry menedżerskiej i pracowników instytucji zajmujących się finansami

Możliwe miejsca i rodzaje pracy: w bankach i innych instytucjach finansowych, w działach  marketingu i kadr różnych przedsiębiorstw, w agencjach reklamowych, na giełdzie, w agencjach rządowych i pozarządowych (np. Ministerstwo Finansów, Agencja Wspierania Przedsiębiorczości), w firmach doradztwa finansowego, firmach ubezpieczeniowych, w firmach konsultingowych, w firmach szkoleniowych, możliwe jest prowadzenie własnej praktyki np. z zakresu szkoleń, doradztwa finansowego itp.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Psychologia pieniądza i zachowań finansowych
 • Psychologia zachowań konsumenckich
 • Psychologia marketingu i reklamy
 • Psychologia marki
 • Psychologia przedsiębiorczości
 • Psychologia szkoleń

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5900 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3245 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 679 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 580 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł