Psychologia mediów

Rodzaj studiów:JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów:Psychologia
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 5-letnie

Specjalność ta koncentruje się wokół psychologicznych aspektów działania mediów. Porusza także zagadnienia związane z komunikacja społeczną i "produkcją" medialną.

Psychologia mediów

1 000 zł zniżki na czesne i wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 30 września 2018 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 1000 zł na wpisowe i czesne. Zobacz inne promocje...

Psychologia mediów

Dr Konrad Janowski opowiada o studiach na Wydziale Psychologii WSFiZ w Warszawie oraz pracy zawodowej.
Chcesz zostać psychologiem? Posłuchaj wypowiedzi człowieka dla którego zgłębianie tajników ludzkiego mózgu to prawdziwa pasja!

 


Tematyka studiów

Kompetencje medialne stanowią coraz istotniejszy składnik funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, jednak mechanizm tych zależności nie jest dla większości ludzi znany. Jego znajomość umożliwia pracownikom mediów skuteczne wpływanie na odbiorców, kreowanie gustów i wizerunku, manipulowanie opinią społeczną, upowszechnianie idei, narzucanie mody, natomiast odbiorcom - świadomą kontrolę tego wpływu.

Specjalność ta ma za zadanie ukazać ten mechanizm tak, jak go widzi współczesna nauka, wyjaśnić prawidłowości rządzące trójczłonową relacją między nadawcą, przekazem i odbiorcą, a w szczególności:

 • dać wiedzę o funkcjonowaniu współczesnych mediów i prawie medialnym w różnych krajach,
 • przekazać umiejętność korzystania z technik perswazji,
 • dostarczyć wiedzy o zasadach komunikacji społecznej,
 • rozwinąć własne zdolności studentów w zakresie „produkcji” medialnej (telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej).

 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • doradztwo psychologiczne w mediach,
 • dziennikarstwo i produkcja programów medialnych,
 • marketing,
 • reklama i kreowanie wizerunku,
 • szkolnictwo,
 • badania i monitoring mediów,
 • nowe media,
 • zarządzanie biznesem rozrywkowym.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • komunikacja interpersonalna
 • media masowe
 • metodologia badań rynkowych i medialnych
 • metody komunikacji internetowej
 • opinia społeczna i publicity
 • prawo prasowe
 • psychologia Internetu i rozwój społeczeństwa informacyjnego
 • psychologia reklamy
 • psychologia wpływu, perswazji i propagandy
 • public relations
 • społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5300 zł 1 x 4800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2915 zł 2 x 2665 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 610 zł 10 x 560 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 530 zł 12 x 488 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5200 zł 1 x 4700 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2860 zł 2 x 2610 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 595 zł 10 x 545 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 520 zł 12 x 478 zł