Psychologia mediów

Rodzaj studiów:JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów:Psychologia
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 5-letnie

Specjalność ta koncentruje się wokół psychologicznych aspektów działania mediów. Porusza także zagadnienia związane z komunikacja społeczną i "produkcją" medialną.

Psychologia mediów

Psychologia mediów

Dr Konrad Janowski opowiada o studiach na Wydziale Psychologii AEH w Warszawie oraz pracy zawodowej.
Chcesz zostać psychologiem? Posłuchaj wypowiedzi człowieka dla którego zgłębianie tajników ludzkiego mózgu to prawdziwa pasja!

 


Tematyka studiów

Kompetencje medialne stanowią coraz istotniejszy składnik funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, jednak mechanizm tych zależności nie jest dla większości ludzi znany. Jego znajomość umożliwia pracownikom mediów skuteczne wpływanie na odbiorców, kreowanie gustów i wizerunku, manipulowanie opinią społeczną, upowszechnianie idei, narzucanie mody, natomiast odbiorcom - świadomą kontrolę tego wpływu.

Specjalność ta ma za zadanie ukazać ten mechanizm tak, jak go widzi współczesna nauka, wyjaśnić prawidłowości rządzące trójczłonową relacją między nadawcą, przekazem i odbiorcą, a w szczególności:

 • dać wiedzę o funkcjonowaniu współczesnych mediów i prawie medialnym w różnych krajach,
 • przekazać umiejętność korzystania z technik perswazji,
 • dostarczyć wiedzy o zasadach komunikacji społecznej,
 • rozwinąć własne zdolności studentów w zakresie „produkcji” medialnej (telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej).

 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • doradztwo psychologiczne w mediach,
 • dziennikarstwo i produkcja programów medialnych,
 • marketing,
 • reklama i kreowanie wizerunku,
 • szkolnictwo,
 • badania i monitoring mediów,
 • nowe media,
 • zarządzanie biznesem rozrywkowym.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • komunikacja interpersonalna
 • media masowe
 • metodologia badań rynkowych i medialnych
 • metody komunikacji internetowej
 • opinia społeczna i publicity
 • prawo prasowe
 • psychologia Internetu i rozwój społeczeństwa informacyjnego
 • psychologia reklamy
 • psychologia wpływu, perswazji i propagandy
 • public relations
 • społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN         
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO 500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5900 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3245 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 679 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 580 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł