Psychologia sądowo-penitencjarna

Rodzaj studiów:JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów:Psychologia
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 5-letnie

Specjalność ściśle związana z wymiarem sprawiedliwości. Obejmuje psychologiczne opiniowanie w sprawach karnych i cywilnych oraz zagadnienia związane z izolacją więzienną.

Psychologia sądowo-penitencjarna

Psychologia sądowo-penitencjarna

Dr Konrad Janowski opowiada o studiach na Wydziale Psychologii AEH w Warszawie oraz pracy zawodowej.
Chcesz zostać psychologiem? Posłuchaj wypowiedzi człowieka dla którego zgłębianie tajników ludzkiego mózgu to prawdziwa pasja!

 


Tematyka studiów

Psychologia sądowo-penitencjarna obejmuje dwa nurty w badaniach teoretycznych oraz w praktyce psychologicznej, mianowicie: psychologiczne diagnozowanie i opiniowanie w sprawach karnych i cywilnych oraz funkcjonowanie człowieka w warunkach izolacji więziennej.

Obszar psychologii penitencjarnej to w szczególności wiedza z zakresu sytuacji stresowych w warunkach izolacji oraz diagnoza uwarunkowań tych zaburzeń i metody pomocy psychologicznej.

W obszarze postępowania sądowego program przewiduje zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu:

 • podstaw prawa niezbędnych w opiniowaniu sądowym
 • zadań  biegłego sądowego.
 • uwarunkowań zachowań przestępczych i opiniowania sprawców przestępstw
 • konstruowania portretu psychologicznego domniemanego sprawcy
 • czynników wpływających na zeznania świadków
 • opiniowania zeznań dorosłych oraz dzieci.
 • opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • praca jako biegły sądowy,
 • oddziały psychiatrii sądowej,
 • policja,
 • kuratoria,
 • zakłady wychowawcze, poprawcze i karne,
 • rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • świetlice socjoterapeutyczne.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • diagnoza zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci i młodzieży
 • diagnozowanie i opiniowanie psychologiczne w sprawach rodzinnych
 • metody oddziaływań resocjalizacyjnych i psychoterapeutycznych w środowisku otwartym
  i zamkniętym
 • opiniowanie nieletnich sprawców czynów karalnych
 • opiniowanie sądowe dorosłych sprawców przestępstw
 • profilowanie domniemanego sprawcy przestępstwa
 • psychologia kliniczno-sądowa dorosłych
 • psychologia sądowo-penitencjarna
 • psychologia zeznań świadków
 • psychologiczna i neuropsychologiczna diagnoza zaburzeń zachowania
 • psychologiczno-penitencjarna diagnoza skazanych

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN         
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO 500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5900 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3245 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 679 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 580 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł