Psychologia trenerska

Rodzaj studiów:JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów:Psychologia
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 5-letnie

Specjalność adresowana jest do osób zainteresowanych prowadzeniem szkoleń grupowych i indywidualnych w zakresie szeroko pojętych kompetencji biznesowych oraz rozwoju osobistego.

Psychologia trenerska

Psychologia trenerska

Dr Konrad Janowski opowiada o studiach na Wydziale Psychologii AEH w Warszawie oraz pracy zawodowej.
Chcesz zostać psychologiem? Posłuchaj wypowiedzi człowieka dla którego zgłębianie tajników ludzkiego mózgu to prawdziwa pasja!

 


Tematyka studiów

Żyjemy w czasach zmiany, wymagających nieustającej edukacji, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności interpersonalnych. Trener to zawód teraźniejszości i przyszłości. Specjalizacja trenerska obejmuje szkolenie w zakresie wiedzy i kompetencji trenerskich, a także rozwoju osobistego trenera. Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, to osoba potrafiąca pracować z grupą na różnym poziomie głębokości, prowadząca szkolenia, warsztaty i treningi. Potrafi przeprowadzić diagnozę potrzeb i na jej podstawie zbudować koncepcję szkolenia.

Trenerzy pracują w edukacji, biznesie, organizacjach społecznych i wszędzie tam, gdzie ludzie chcą się rozwijać. Specjalność obejmuje wiedzę i umiejętności trenerskie. Jest to również droga dla osób, które poszukują nowych inspiracji oraz pragną poszerzyć obszar swoich kompetencji w zakresie prowadzenia szkoleń i pracy z grupą.

W czasie zajęć stwarzamy studentom okazję do zdobycia praktycznego doświadczenia oraz przygotowujemy ich do samodzielnego prowadzenia szkoleń. Specjalizacja ma na celu:

 • przygotowanie trenera do pracy z grupą poprzez uświadamianie indywidualnych sposobów budowania relacji z ludźmi;
 • rozwinięcie umiejętności psychospołecznych i komunikacyjnych;
 • nauczenie wykorzystywania narzędzi i umiejętności do pracy z grupą szkoleniową;
 • przekazanie wiedzy w zakresie budowania programów szkoleniowych;
 • rozwinięcie umiejętności aktywizacji i kontroli grupy szkoleniowej;
 • poszerzanie rozumienia procesów zachodzących w grupie szkoleniowej oraz ich wpływu na dynamikę prowadzonych zajęć;
 • rozwinięcie umiejętności kreatywnego, niestereotypowego reagowania na sytuacje problemowe w grupie szkoleniowej;
 • rozwinięcie umiejętności swobodnego występowania publicznego.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • firmy szkoleniowe,
 • działy szkoleń,
 • działy personalne,
 • samodzielna działalność trenerska,
 • praca jako animator życia społecznego i kulturalnego,
 • zawody, w których umiejętność pracy z grupą jest dodatkowym atutem.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • analiza potrzeb i ewaluacja projektów szkoleniowych
 • asertywność trenera
 • autoprezentacja i sztuka prezentacji
 • dynamika procesu grupowego
 • aktywna pracy z grupą
 • negocjacje
 • projektowanie szkoleń
 • sytuacje trudne w pracy z grupą
 • trening umiejętności interpersonalnych
 • trening zadaniowy
 • umiejętności komunikacyjne

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN         
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO 500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5900 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3245 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 679 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 580 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł