Psychoterapia i terapia seksualna

Rodzaj studiów:JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Kierunek studiów:Psychologia
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 5-letnie

Psychoterapia skupia w sobie wiedzę dotyczącą natury człowieka, jego relacji z otoczeniem, a także technik skutecznego radzenia sobie z problemami natury seksualnej.

Psychoterapia i terapia seksualna

Psychoterapia i terapia seksualna

Dr Konrad Janowski opowiada o studiach na Wydziale Psychologii AEH w Warszawie oraz pracy zawodowej.
Chcesz zostać psychologiem? Posłuchaj wypowiedzi człowieka dla którego zgłębianie tajników ludzkiego mózgu to prawdziwa pasja!

 


Tematyka studiów

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób ma kłopoty w radzeniu sobie z życiem codziennym, w tym kłopoty natury seksualnej, małżeńskiej, rodzinnej.

W chwili obecnej jest duże zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconych psychologów potrafiących się odnaleźć zarówno w psychoterapii, poradnictwie jak i pomocy seksuologicznej. Specjalność przygotowuje absolwentów do:

 • prawidłowego rozpoznawania zaburzeń seksualnych i psychicznych, oraz ich leczenia;
 • poradnictwa psychoterapeutycznego: indywidualnego, małżeńskiego i rodzinnego;
 • roli edukatora seksualnego;
 • opracowywania ekspertyz sądowych.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • psychoterapia indywidualna, małżeńska i rodzinna,
 • poradnie zdrowia psychicznego,
 • prywatna praktyka psychoterapeutyczna,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • poradnie seksuologiczne,
 • prywatna praktyka seksuologiczna,
 • telefony zaufania,
 • szpitale,
 • centra pomocy rodzinie,
 • poradnie przedmałżeńskie,
 • poradnie zdrowia psychicznego,
 • biegły sądowy,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu psychologii, psychoterapii i seksuologii.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • diagnostyka i psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksualnych
 • kierunki psychologii klinicznej
 • metody treningowe oraz psychoterapia indywidualna i grupowa
 • leczenie sprawców i ofiar przestępstw na tle seksualnym
 • orzecznictwo sądowo-seksuologiczne
 • podstawowe umiejętności i techniki psychoterapeutyczne
 • poradnictwo małżeńskie i młodzieżowe
 • psychologia małżeństwa i rodziny
 • psychologia osób niepełnosprawnych
 • psychoterapia partnerska i klinika zaburzeń seksualnych
 • seksuologia sądowa i przestępstwa na tle seksualnym

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN         
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO 500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5900 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3245 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 679 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 580 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł