Reklama

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Specjalność przygotowuje do samodzielnego i profesjonalnego projektowania i realizacji kampanii reklamowych oraz do zarządzania procesami reklamowymi w przedsiębiorstwach.

Reklama

1 000 zł zniżki na czesne i wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 15 listopada 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 1000 zł na wpisowe i czesne. Zobacz inne promocje...

Reklama

Tematyka studiów

Zmiany cywilizacyjne i rozwój konkurencji na współczesnych rynkach wymagają od przedsiębiorstw prowadzenia skutecznych i efektywnych działań komunikacyjnych, w tym przede wszystkim reklamowych. Studia przygotowują do zarządzania procesami reklamowymi w przedsiębiorstwach, posługiwania się narzędziami reklamowymi, wykorzystywania wiedzy do profesjonalnego budowania kampanii reklamowych, kreowania wizerunku organizacji i ich produktów, ale też nawiązywania i realizacji współpracy z agencjami reklamowymi, mediami oraz pozostałymi podmiotami funkcjonującymi w sferze szeroko rozumianych usług promocyjnych. Ich zadaniem jest kształcenie kompetencji i umiejętności potrzebnych do samodzielnego projektowania i realizacji kampanii reklamowych, w sposób zapewniający osiąganie celów organizacji oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • samodzielnego projektowania i organizacji kampanii reklamowych i akcji promocyjnych;
 • znajomości prawa i zasad etycznych świata reklamy;
 • sprawnej współpracy z mediami;
 • znajomości metod analizy skuteczności i efektywności reklamy.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • agencje reklamowe,
 • agencje public relations,
 • domy mediowe,
 • działy promocji mediów (telewizja, radio, prasa),
 • marketing promocyjny i reklamowy przedsiębiorstw prywatnych i społecznych,
 • kreacja reklamowa,
 • planowanie mediów.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • badania marketingowe
 • komunikacja społeczna
 • marketing
 • public relations
 • reklama
 • prawo i etyka w reklamie
 • psychologia społeczna
 • reklama
 • strategie promocji
 • zachowania nabywców
 • zarządzanie marką

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4800 zł 1 x 4300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2640 zł 2 x 2390 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 550 zł 10 x 500 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 480 zł 12 x 438 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4700 zł 1 x 4200 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2585 zł 2 x 2335 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 545 zł 10 x 495 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 470 zł 12 x 428 zł