Reklama

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Specjalność przygotowuje do samodzielnego i profesjonalnego projektowania i realizacji kampanii reklamowych oraz do zarządzania procesami reklamowymi w przedsiębiorstwach.

Reklama

Reklama

Tematyka studiów

Zmiany cywilizacyjne i rozwój konkurencji na współczesnych rynkach wymagają od przedsiębiorstw prowadzenia skutecznych i efektywnych działań komunikacyjnych, w tym przede wszystkim reklamowych. Studia przygotowują do zarządzania procesami reklamowymi w przedsiębiorstwach, posługiwania się narzędziami reklamowymi, wykorzystywania wiedzy do profesjonalnego budowania kampanii reklamowych, kreowania wizerunku organizacji i ich produktów, ale też nawiązywania i realizacji współpracy z agencjami reklamowymi, mediami oraz pozostałymi podmiotami funkcjonującymi w sferze szeroko rozumianych usług promocyjnych. Ich zadaniem jest kształcenie kompetencji i umiejętności potrzebnych do samodzielnego projektowania i realizacji kampanii reklamowych, w sposób zapewniający osiąganie celów organizacji oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • samodzielnego projektowania i organizacji kampanii reklamowych i akcji promocyjnych;
 • znajomości prawa i zasad etycznych świata reklamy;
 • sprawnej współpracy z mediami;
 • znajomości metod analizy skuteczności i efektywności reklamy.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • agencje reklamowe,
 • agencje public relations,
 • domy mediowe,
 • działy promocji mediów (telewizja, radio, prasa),
 • marketing promocyjny i reklamowy przedsiębiorstw prywatnych i społecznych,
 • kreacja reklamowa,
 • planowanie mediów.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • badania marketingowe
 • komunikacja społeczna
 • marketing
 • public relations
 • reklama
 • prawo i etyka w reklamie
 • psychologia społeczna
 • reklama
 • strategie promocji
 • zachowania nabywców
 • zarządzanie marką

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5700 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3135 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 656 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 561 zł