Systemy informatyczne w zarządzaniu

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie

Specjalność przekazuje podstawową wiedzę informatyczną oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie stosowania w zarządzaniu nowoczesnych systemów informatycznych.

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Tematyka studiów

Systemy informatyczne w zarządzaniu to podstawa sukcesu we współczesnym biznesie. Studia adresowane są przede wszystkim dla absolwentów studiów kierunku "Informatyka" i trwają cztery semestry.  Absolwent tej specjalności posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Studia na tej specjalności pozwalają zdobyć uniejetności w zakresie:

 • krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali;
 • oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych;
 • organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznej komunikacji i negocjacji.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:   

 • specjalista w systemach zarządzania,
 • menedżer średniego i wyższego szczebla,
 • doradca i konsultant w rónorodnych firmach i instytucjach,
 • prowadzenie własnej działalności.

 

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • dziedzinowe systemy informatyczne
 • etyka w zarządzaniu
 • komputerowe wspomaganie decyzji menedżera
 • koncepcje zarządzania
 • rachunkowość zarządcza
 • symulacja komputerowa w zarządzaniu
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • zarządzanie procesami
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie strategiczne
 • zintegrowane systemy zarządzania

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5900 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3245 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 679 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 580 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł