Systemy informatyczne w zarządzaniu

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie

Specjalność przekazuje podstawową wiedzę informatyczną oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie stosowania w zarządzaniu nowoczesnych systemów informatycznych.

Systemy informatyczne w zarządzaniu

1 000 zł zniżki na czesne i wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 15 listopada 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 1000 zł na wpisowe i czesne. Zobacz inne promocje...

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Tematyka studiów

Systemy informatyczne w zarządzaniu to podstawa sukcesu we współczesnym biznesie. Studia adresowane są przede wszystkim dla absolwentów studiów kierunku "Informatyka" i trwają cztery semestry.  Absolwent tej specjalności posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, struktur bezpieczeństwa państwa, instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Studia na tej specjalności pozwalają zdobyć uniejetności w zakresie:

 • krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali;
 • oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych;
 • organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznej komunikacji i negocjacji.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:   

 • specjalista w systemach zarządzania,
 • menedżer średniego i wyższego szczebla,
 • doradca i konsultant w rónorodnych firmach i instytucjach,
 • prowadzenie własnej działalności.

 

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • dziedzinowe systemy informatyczne
 • etyka w zarządzaniu
 • komputerowe wspomaganie decyzji menedżera
 • koncepcje zarządzania
 • rachunkowość zarządcza
 • symulacja komputerowa w zarządzaniu
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • zarządzanie procesami
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie strategiczne
 • zintegrowane systemy zarządzania

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4900 zł 1 x 4400 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2695 zł 2 x 2445 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 568 zł 10 x 518 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 490 zł 12 x 448 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4800 zł 1 x 4300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2640 zł 2 x 2390 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 550 zł 10 x 500 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 480 zł 12 x 438 zł