Współczesne stosunki międzynarodowe

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA
Kierunek studiów:politologia
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Studia dla osób ciekawych świata i zainteresowanych problematyką polityki zagranicznej, relacji międzynarodowych czy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Współczesne stosunki międzynarodowe

Współczesne stosunki międzynarodowe

Tematyka studiów

Studia pozwalają poznać i zrozumieć zagadnienia związane ze specyfiką systemów politycznych, gospodarki światowej, globalizacji czy też różnić kulturowych oraz religijnych. W trakcie zajęć studenci zdobędą także wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu negocjacji, dyplomacji oraz prawa międzynarodowego. Dowiedzą się także jak analizować i interpretować wydarzenia rozgrywające się na światowych scenach politycznych i gospodarczych.

Studia adresowane są do osób które chciałyby swoją karierę zawodową związać z szeroko pojętą współpracą międzynarodową, służbą dyplomatyczną lub pracą w firmach, instytucjach i organizacjach, które swoją działalność prowadzą na arenie międzynarodowej.

 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • ONZ, NATO, OBWE, UNESCO,
 • administracja publiczna,
 • instytucje i organy Unii Europejskiej,
 • agencje bezpieczeństwa,
 • organizacje i instytucje międzynarodowe,
 • firmy i korporacje międzynarodowe.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • public affairs
 • fundusze UE
 • negocjacje i mediacje
 • polityka regionalna UE
 • współczesna dyplomacja
 • stosunki międzynarodowe
 • system ochrony granic UE
 • doktryny polityczno-prawne
 • zarządzanie sytuacja kryzysową
 • prawo międzynarodowe publiczne
 • idee polityczne współczesnego świata

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4600 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2530 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 529 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 452 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4500 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2475 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 518 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 443 zł