Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Rodzaj studiów:STUDIA I STOPNIA (studia licencjackie)
Kierunek studiów:Finanse i Rachunkowość
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 3-letnie

Studia uczą nowoczesnego i profesjonalnego podejścia do zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz sprawnego posługiwania się zróżnicowanymi instrumentami finansowymi.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Tematyka studiów

Studia mają na celu przekazanie aktualnego stanu wiedzy oraz dostarczenie umiejętności praktycznych, w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Uczą podejścia do zarządzania finansami w oparciu o najnowszą wiedzę. Przyghotowują także do sprawnego posługiwania się instrumentami finansowymi. Studenci realizujący program nauczania uzyskują wszechstronne wykształcenie w zakresie szeroko pojętych finansów i zostaną dobrze przygotowani do samodzielnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Specjalność ta umożliwia studentom zdobycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu:

 • rachunkowości i finansów;
 • praktycznych aspektów zarządzania firmą.

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • działy finansowe przedsiębiorstw i instytucji,
 • spółki giełdowe,
 • administracja rządowa i samorządowa,
 • banki i instytucje finansowe,
 • jednostki budżetowe,
 • niezależny ekspert finansowy.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • analiza finansowa
 • controlling
 • finanse przedsiębiorstwa
 • plan finansowy i biznesplan
 • rachunkowość zarządcza
 • rachunek kosztów
 • rynki finansowe
 • sprawozdawczość finansowa
 • wycena przedsiębiorstw
 • zarządzanie płynnością finansową
 • zarządzanie ryzykiem

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  Wpisowe    
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2915 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 610 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 521 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5200 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2860 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 598 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 511 zł