Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie

Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z  problematyką systemowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, a w konsekwencji przygotowanie ich do roli menedżera jakości.

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

1 000 zł zniżki na czesne i wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 31 stycznia 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 1000 zł na wpisowe i czesne. Zobacz inne promocje...

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

Tematyka studiów

Zarządzanie jakością, to podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Zakres tematyczny studiów obejmuje najnowsze zagadnienia, związane z zarządzaniem jakością, obowiązujące jako standardy w Unii Europejskiej.

Program specjalności uwzględnia także zasady funkcjonowania i audytowania zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie oraz metodykę wdrażania systemów zarządzania jakością i systemów zintegrowanych (zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy). Program obejmuje tematykę z zakresu podejścia jakościowego zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Absolwenci tej specjalności to przyszli menadżerowie jakości, audytorzy wewnętrzni, menedżerowie systemu zarządzania środowiskowego, menedżerowie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub audytorzy.   

 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa produktu,
 • konsultant ds. wdrożeń systemu jakości,
 • menadżer jakości,
 • audytor,
 • menedżer systemu zarządzania środowiskowego,
 • menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • audytowanie zintegrowanych systemów zarządzania
 • integracja normatywnych systemów zarządzania
 • jakość wyrobów i usług
 • kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
 • koszty jakości
 • narzędzia, techniki, metody w zarządzaniu jakością
 • normalizacja jakości
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • zarządzanie środowiskowe

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4700 zł 1 x 4200 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2585 zł 2 x 2335 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 540 zł 10 x 490 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 470 zł 12 x 428 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4600 zł 1 x 4100 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2530 zł 2 x 2280 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 530 zł 10 x 480 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 460 zł 12 x 418 zł