Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie

Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z  problematyką systemowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, a w konsekwencji przygotowanie ich do roli menedżera jakości.

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

Tematyka studiów

Zarządzanie jakością, to podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Zakres tematyczny studiów obejmuje najnowsze zagadnienia, związane z zarządzaniem jakością, obowiązujące jako standardy w Unii Europejskiej.

Program specjalności uwzględnia także zasady funkcjonowania i audytowania zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie oraz metodykę wdrażania systemów zarządzania jakością i systemów zintegrowanych (zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy). Program obejmuje tematykę z zakresu podejścia jakościowego zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Absolwenci tej specjalności to przyszli menadżerowie jakości, audytorzy wewnętrzni, menedżerowie systemu zarządzania środowiskowego, menedżerowie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub audytorzy.   

 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa produktu,
 • konsultant ds. wdrożeń systemu jakości,
 • menadżer jakości,
 • audytor,
 • menedżer systemu zarządzania środowiskowego,
 • menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • audytowanie zintegrowanych systemów zarządzania
 • integracja normatywnych systemów zarządzania
 • jakość wyrobów i usług
 • kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
 • koszty jakości
 • narzędzia, techniki, metody w zarządzaniu jakością
 • normalizacja jakości
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • zarządzanie środowiskowe

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5900 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3245 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 679 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 580 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł