Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie

Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z  problematyką systemowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, a w konsekwencji przygotowanie ich do roli menedżera jakości.

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

500 zł zniżki na wpisowe!

Osoby, które dokonają zgłoszenia w terminie do 30 listopada 2019 roku, otrzymają zniżkę w wysokości 500 zł na wpisowe. Zobacz inne promocje...

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

Tematyka studiów

Zarządzanie jakością, to podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Zakres tematyczny studiów obejmuje najnowsze zagadnienia, związane z zarządzaniem jakością, obowiązujące jako standardy w Unii Europejskiej.

Program specjalności uwzględnia także zasady funkcjonowania i audytowania zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie oraz metodykę wdrażania systemów zarządzania jakością i systemów zintegrowanych (zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy). Program obejmuje tematykę z zakresu podejścia jakościowego zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Absolwenci tej specjalności to przyszli menadżerowie jakości, audytorzy wewnętrzni, menedżerowie systemu zarządzania środowiskowego, menedżerowie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub audytorzy.   

 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa produktu,
 • konsultant ds. wdrożeń systemu jakości,
 • menadżer jakości,
 • audytor,
 • menedżer systemu zarządzania środowiskowego,
 • menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • audytowanie zintegrowanych systemów zarządzania
 • integracja normatywnych systemów zarządzania
 • jakość wyrobów i usług
 • kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)
 • koszty jakości
 • narzędzia, techniki, metody w zarządzaniu jakością
 • normalizacja jakości
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • zarządzanie środowiskowe

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  bez promocji w promocji
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł 0 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4900 zł 1 x 4400 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2695 zł 2 x 2445 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 568 zł 10 x 518 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 490 zł 12 x 448 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  bez promocji
w promocji
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 4800 zł 1 x 4300 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 2640 zł 2 x 2390 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 550 zł 10 x 500 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 480 zł 12 x 438 zł