Zarządzanie ryzykiem

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Finanse i Rachunkowość
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie

Studia zapoznają z możliwościami wykorzystania narzędzi zarządzania ryzykiem w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz przygotowują do nowego zawodu.

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Tematyka studiów

Podstawowym zadaniem kadry kierowniczej i zarządzającej jest podejmowanie decyzji inwestycyjnych w środowisku obarczonym ciągłą zmiennością parametrów zewnętrznych. Dzisiaj ten element zmienności można ograniczać, a dokładniej zarządzać nim. Program studiów obejmuje rozległą tematykę z zakresu inżynierii finansowej, ukierunkowaną na praktyczne stosowanie instrumentów finansowych. Uczy, w jaki sposób dokonywać trafnych decyzji inwestycyjnych i wybierać najbardziej skuteczne metody zarządzania ryzykiem finansowym. Wybierając tę specjalność zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:

 •     praktycznych metod zarządzania ryzykiem;
 •     podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych;
 •     znajomości rynku papierów wartościowych.

 

Możliwości zatrudnienia

Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • banki i instytucje finansowe,
 • fundusze powiernicze i inwestycyjne,
 • domy maklerskie,
 • powszechne towarzystwa emerytalne,
 • spółki giełdowe,
 • stanowiska menadżerskie w firmach i instytucjach.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • analiza finansowa
 • analiza techniczna instrumentów pochodnych
 • instrumenty finansowe zarządzania ryzykiem
 • finansowym
 • matematyka finansowa
 • prawo finansowe
 • prawo papierów wartościowych
 • rynek papierów wartościowych w Polsce
 • strategie inwestycyjne
 • teorie i polityka kursu walutowego
 • zarządzanie instytucjami kredytowymi
 • zarządzanie ryzykiem

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
                  
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5700 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3135 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 656 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 561 zł