Wydział Zarządzania i Finansów WSFiZ uzyskał najwyższą ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Kierunki studiów finanse i rachunkowość oraz zarządzanie prowadzone na Wydziale Zarządzania i Finansów WSFiZ zostały pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną. Kierunek finanse i rachunkowość otrzymał ocenę wyróżniającą - czyli najwyższą możliwą do uzyskania. Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucja państwową, oceniającą jakość kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych. Przyznanie przez PKA oceny wyróżniającej świadczy między innymi o:

  • wysokim poziomie naukowym naszego wydziału
  • profesjonalizmie kadry naukowo-dydaktycznej
  • bardzo dobrych i nowoczesnych programach studiów
  • ciągłym doskonaleniu oferty specjalizacji
  • dbałości o przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy.

 

„Osiągnięcie tak dobrych ocen świadczy o wysokim poziomie naukowym Wydziału Zarządzania i Finansów. To efekt konsekwentnej realizacji zaplanowanej strategii rozwoju oraz ciężkiej pracy Kadry Naukowej, Studentów oraz Pracowników Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękuję całej Społeczności Akademickiej i cieszę się, że nasze działania przyniosły widoczny efekt i zostały docenione przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej.”  

prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz, 
Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów