Absolwenci WSFiZ doskonale radzą sobie na rynku pracy – tak wynika z raportu „Badanie Ekonomicznych Losów Absolwentów”, opublikowanego niedawno przez MNiSW. Statystyczny absolwent WSFiZ z dyplomem studiów II stopnia zarabia ponad 3300 zł a pracę po studiach znalazł po niecałym miesiącu.

Głównym źródłem informacji w raporcie Ministerstwa są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on.

Poniżej prezentujemy podsumowanie wyników raportu dla absolwentów WSFiZ. Wynika z niego między innymi, że 80% naszych absolwentów studiów I stopnia znajduje pracę w czasie krótszym niż 2 miesiące a 60% zajmuje to nawet krócej niż miesiąc.  Absolwenci studiów II stopnia uzyskują jeszcze lepsze wyniki – aż 88% z nich podjęło etatową pracę po niespełna miesiącu od uzyskania dyplomu magistra. Jak wyjaśnia Gazecie Prawnej wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński. wynika to stąd, że osoby po licencjacie często od razu nie szukają zatrudnienia, tylko podejmują studia drugiego stopnia.

Ryzyko bezrobocia wśród osób z dyplomem licencjata WSFiZ jest o blisko połowę mniejsze niż średnia stopa bezrobocia w Polsce i wynosi 5,71%. Dla studiów II stopnia ryzyko pozostawania bez zatrudnienia jest jeszcze mniejsze i wynosi tylko 4,4%.  Oznacza to, że w 2-letnim okresie, którego dotyczy badanie, nasz statystyczny absolwent pozostawał bez pracy zaledwie niecały miesiąc.

W raporcie zbadana została także wysokość zarobków absolwentów w porównywaniu ze średnimi zarobkami w ich rejonie zamieszkania. Z badania tego wynika, że absolwenci studiów I stopnia w ciągu pierwszych 2 lat dochodzą do 70% średniej krajowej i zarabiają statystycznie 2920.99 zł. Absolwenci studiów II stopnia także tutaj wypadają lepiej - średnio zarabiają 3344 zł jednak aż 40% z nich zarabia powyżej średniej krajowej, czyli ponad 4075 zł.

Poniżej prezentujemy tabelę podsumowującą wyniki badania a po szczegóły odsyłamy do samego raportu, który znajduje się tutaj: http://absolwenci.nauka.gov.pl/

Porównanie zarobków absolwentów WSFiZ oraz wiodących ośrodków naukowych w Polsce, prowadzących studia II stopnia na kierunkach ekonomicznych i społecznych.