Psychologia w zarządzaniu

Rodzaj studiów:STUDIA II STOPNIA
Kierunek studiów:Zarządzanie
Tryb studiów:studia stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania:studia 2-letnie
Psychologia w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu

Zadaniem specjalności jest przekazanie osobom pracującym w organizacjach biznesowych i administracyjnych wiedzy praktycznej z zakresy psychologii organizacji. Przygotowuje do wykonywania roli menadżerskiej również z perspektywy psychologicznej.

Jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na kandydatów wyposażonych nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale również umiejętności praktyczne. Przekształcająca się gospodarka zmniejsza ilość rutynowej, prostej pracy wykonywanej indywidualnie, którą można zarządzać metodami "kija i marchewki", nagradzaniem za wynik i karaniem za jego brak. Praca jest współcześnie coraz bardziej złożoną czynnością, w którą pracownicy muszą angażować się osobiście, a współczesny lider zespołu musi umieć wspomagać ich w stawianiu czoła wyzwaniom stawianym przez pracę, znać mechanizmy motywowania godnościowego zwiększające poziom zaangażowania, jak również satysfakcji z pracy. Praca wykonywana w zespołach zwiększyła znaczenie kompetencji „miękkich” z zakresu m.in. komunikacji, umiejętności budowania zespołów i przewodzenia im, wpływania na motywację do pracy metodami pozamaterialnymi.

Na specjalizacji przekazujemy wiedzę i umiejętności niezbędne do budowania etosu pracowniczego, pomagającego organizacjom zbudować nowoczesny model kultury organizacyjnej. Tą drogą podnosi się efektywność i zwiększa konkurencyjność współczesnych organizacji gospodarczych i administracyjnych.

Atuty specjalności:

 • Treningi i warsztaty rozwijające umiejętności społecznych
 • Nowe perspektywy zarządzania motywacja pracowniczą
 • Metody sprawowania przywództwa w zespołach pracowniczych
 • Praktyczne umiejętności pracy w HR w zawodzie doradcy

Specjalność jest skierowana do osób, które planują pracę na stanowisku menadżerskim w organizacjach biznesowych i administracyjnych oraz w:

 • działach personalne (HR)
 • firmach consultingowych
 • agencjach doradztwa personalnego

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • anomia pracownicza
 • zarządzanie godnościowe
 • etos pracowniczy
 • trening asertywności
 • trening umiejętności menedżerskich
 • trening umiejętności trenerskich
 • budowanie marki
 • programy wspierania pracowników

Opłaty: czesne, wpisowe

WPISOWE
  PLN           
WYSOKOŚĆ WPISOWEGO     500 zł
CZESNE - STUDIA STACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5900 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3245 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 679 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 580 zł
CZESNE - STUDIA NIESTACJONARNE
  PLN
PŁATNOŚĆ ROCZNA 1 x 5800 zł
PŁATNOŚĆ SEMESTRALNA 2 x 3190 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (10) 10 x 667 zł
PŁATNOŚĆ MIESIĘCZNA (12) 12 x 570 zł