Dla rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ustala się następujący harmonogram:

 • składanie zgłoszeń: do 28 lutego 2020
 • rozmowa kwalifikacyjna: terminy ustalane indywidualnie dla każdego kandydata - nie później niż do 20 marca 2020
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 31 marca 2020

 

Dla rekrutacji na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ustala się następujący harmonogram:

 •  składanie zgłoszeń:
  • do 5 listopada 2019 na semestr letni 2019/2020
  • do 31 marca 2020 na semestr zimowy 2020/2021
 •   rozmowa kwalifikacyjna: terminy ustalane indywidualnie dla każdego kandydata nie później niż:
  • do 10 grudnia 2019 dla semestru letniego 2019/2020
  • do 30 kwietnia 2020 dla semestru zimowego 2020/2021
 •   ogłoszenie wyników rekrutacji:
  • do 5 stycznia 2020 na semestr letni 2019/2020
  • do 5 maja 2020 na semestr zimowy 2020/2021