Dla rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ustala się następujący harmonogram:

  • składanie zgłoszeń: do 28 lutego 2018
  • rozmowa kwalifikacyjna: terminy ustalane indywidualnie dla każdego kandydata - nie później niż do 20 marca 2018
  • ogłoszenie wyników rekrutacji: 31 marca 2018

 

Dla rekrutacji na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ustala się następujący harmonogram:

  •  składanie zgłoszeń:

- do 5 listopada 2017 na semestr letni 2017/2018
- do 31 marca 2018 na semestr zimowy 2018/2019

  •   rozmowa kwalifikacyjna: terminy ustalane indywidualnie dla każdego kandydata nie później niż:

- do 10 grudnia 2017 dla semestru letniego 2017/2018

- do 30 kwietnia 2018 dla semestru zimowego 2018/2019

  •   ogłoszenie wyników rekrutacji:

- do 5 stycznia 2018 na semestr letni 2017/2018

- do 5 maja 2018 na semestr zimowy 2018/2019