Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studia wyższe ukończył z wyróżnieniem w 1988 roku i przez kilka lat był pracownikiem macierzystej uczelni. Od dwudziestu lat pracuje na stanowiskach kierowniczych w praktyce gospodarczej. W okresie tym jako członek zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych zajmował się szeroko rozumianą problematyką z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, a zwłaszcza zarządzania jego finansami.

Studia wyższe ukończył z wyróżnieniem w 1988 roku i przez kilka lat był pracownikiem macierzystej uczelni. Od dwudziestu lat pracuje na stanowiskach kierowniczych w praktyce gospodarczej. W okresie tym jako członek zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych zajmował się szeroko rozumianą problematyką z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, a zwłaszcza zarządzania jego finansami.

Jest autorem szeregu publikacji oraz ekspertyz wykonanych na potrzeby przedsiębiorstw. Najważniejsze publikacje to wydane wspólnie z M.Sierpińską pozycje książkowe: „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych" oraz „Metody podejmowania decyzji finansowych".

Szerokie doświadczenia praktyczne zdobyte w pracy zawodowej wykorzystuje również w działalności dydaktycznej. Prowadzi wykłady z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw na studiach MBA oraz innych kierunkach studiów podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie. Tematyka prowadzonych wykładów obejmuje zajęcia z zakresu: „Matematyki finansowej", „Analizy finansowej", „Oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych", „Zarządzania strukturą i oceny kosztów kapitału", „Przygotowania biznes planów".