dr Tomasz Szopiński

ORCID: 0000-0002-9314-1886
Google Scholar: zobacz profil
Scopus Author ID: zobacz profil
IDEAS/RePEc: zobacz profil
strona domowa: http://www.szopinski.eu.org
prowadzone przedmioty: Badania marketingowe, Badania rynkowe i marketingowe, Logistyka, Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, Mikroekonomia współczesna, Przedsiębiorczość, Seminarium dyplomowe, Seminarium magisterskie, Spedycja krajowa i międzynarodowa, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2011-06-15 Doktor Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Dziedzina nauk ekonomicznych Ekonomia ekonomia

Artykuły

 • Tomasz Szopiński, Katarzyna Bachnik, Robert Nowacki, Cross-channel information search and patterns of consumer electronics purchasing, "Ekonomska Istrazivanja-Economic Research" 2019, , 1-19;
 • Tomasz Szopiński, Who is Unbanked? Evidence from Poland, "Contemporary Economics" 2019, vol. 13, nr. 4, 417-426;
 • Robert Nowacki, Tomasz Szopiński, Katarzyna Bachnik, Determinants of assessing the quality of advertising services - The perspective of enterprises active and inactive in advertising, "Journal of Business Research" 2018, vol. 88, 474-480;
 • Tomasz Szopiński, Kontrowersje wokół "walutowych" kredytów hipotecznych, "Konsumpcja i Rozwój" 2018, nr. 1, 79-94;
 • Tomasz Szopiński, Problem dezinformacji konsumentów poszukujących informacji o usługach turystycznych za pośrednictwem internetu, "Marketing i Zarządzanie" 2018, nr. 2, 215-223;
 • Tomasz Szopiński, Marcin Staniewski, Manifestations of e-Government Usage in Post-Communist European Countries, "Internet Research" 2017, vol. 27, nr. 2, 199-210;
 • Tomasz Szopiński, The Determinants of Household Savings in Poland, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" 2017, vol. 16, nr. 2, 117-125;
 • Tomasz Szopiński, The influence of the assessment of internet websites offering tourist services on the manner of purchase of holiday packages, "Ekonomska Istrazivanja-Economic Research" 2017, vol. 30, nr. 1, 1655-1668;
 • Tomasz Szopiński, Factors affecting the adoption of online banking in Poland, "Journal of Business Research" 2016, vol. 69, nr. 11, 4763-4768;
 • Marcin Staniewski, Tomasz Szopiński, Katarzyna Awruk, Setting up a business and funding sources, "Journal of Business Research" 2016, vol. 69, nr. 6, 2108-2112;
 • Tomasz Szopiński, Marcin Staniewski, Socio-economic factors determining the way E-Tourism is used in European Union member states, "Internet Research" 2016, vol. 26, nr. 1, 2-21;
 • Marcin Staniewski, Tomasz Szopiński, Student readiness to start their own business, "Ekonomska Istrazivanja-Economic Research" 2015, vol. 28, nr. 1, 608-619;
 • Tomasz Szopiński, Robert Nowacki, The Influence of Purchase Date and Flight Duration over the Dispersion of Airline Ticket Prices, "Contemporary Economics" 2015, vol. 9, nr. 3, 353-366;
 • Tomasz Szopiński, Handel elektroniczny - zagrożenie czy substytut handlu stacjonarnego?, "Handel Wewnętrzny w Polsce" 2014, nr. 2009-2014, 315-326;
 • Tomasz Szopiński, Robert Nowacki, Plane Ticket Price Dispersion in the Online Selling System in Poland, "Contemporary Economics" 2014, vol. 8, nr. 2, 207-218;
 • Tomasz Szopiński, Marcin Staniewski, Trends in the Use of Cyclical Payment Channels by Polish Households: Implications for E-Banking, "Transformations in Business & Economics" 2014, vol. 13, nr. 3, 235-249;
 • Maria Pelekh, Tomasz Szopiński, Захист прав споживачів. У сфері електронної торгівлі (e-commerce), "Бюлетень Міністерства Юстиції України" 2014, nr. 9, 123-128;
 • Tomasz Szopiński, Czynniki determinujące korzystanie z handlu elektronicznego przez konsumentów, "Handel Wewnętrzny" 2013, nr. 6, 32-42;
 • Marcin Staniewski, Tomasz Szopiński, Influence of Socioeconomic Factors on the Entrepreneurship of Polish Students, "Transformations in Business & Economics" 2013, vol. 12, nr. 3, 152-167;
 • Józef Szopiński, Tomasz Szopiński, The Influence of Family Relationships on Creativity in the Workplace., "Gifted and Talented International" 2013, vol. 28, nr. 1-2, 185-196;
 • Tomasz Szopiński, Determinanty wyboru źródła finansowania zakupu nieruchomości, "Badania Naukowe" 2009, vol. 22, nr. 2, 205-216;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Tomasz Szopiński, E-konsument na rynku usług, Warszawa: CeDeWu, 2012;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Tomasz Szopiński, Zagrożenia dla finansów konsumentów towarzyszące rozwojowi e-usług (w:) Bezpieczeństwo konsumentów na rynkach usług finansowych i społecznych, red. Rafał Kasprzak, Adrian Lubowiecki-Vikuk, Warszawa: Wydawnictwo SGH, 2020;
 • Tomasz Szopiński, Marketing w małej firmie (w:) Pomysł - Pieniądze - Przedsiębiorstwo, red. Aleksy Surma, Tomasz Szopiński, Warszawa: CeDeWu, 2017;
 • Aleksy Surma, Tomasz Szopiński, Przedsiębiorczość jest w nas (w:) Pomysł - Pieniądze - Przedsiębiorstwo, red. Aleksy Surma, Tomasz Szopiński, Warszawa: CeDeWu, 2017;
 • Tomasz Szopiński, Kreatywność i jej znaczenie w biznesie (w:) Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, red. Anna Kosieradzka, Kraków: Edu-Libri, 2013;
 • Tomasz Szopiński, Problem asymetrii informacji w relacji kupujący sprzedający na rynku nieruchomości mieszkaniowych (w:) Strategie działań w warunkach kryzysu, red. Sławomir Partycki, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013;
 • Tomasz Szopiński, Changes in the Forms of Savings in Polish Households in the Years 2000- 2011 (w:) Kryzys finansowy. Przebieg skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej T. 2, red. Sławomir Patrycki, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012;
 • Tomasz Szopiński, Korzyści dla firm związane z wykorzystaniem e-mail marketingu (w:) Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, red. Teresa Szot-Gabryś, Mariusz W. Sienkiewicz, Lublin: Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, 2011;
 • Tomasz Szopiński, Internet jako źródło poszukiwania informacji o produktach turystycznych (w:) E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej T. 2, red. Sławomir Patrycki, Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009;
 • Tomasz Szopiński, Małgorzata Suprynowicz, Kryteria wyboru systemu franchisingowego przez potencjalnych biorców licencji (w:) Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki i organizacji, red. Teresa Szot-Gabryś, Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2009;

Redakcje prac zbiorowych

 • Pomysł - Pieniądze - Przedsiębiorstwo, red. Aleksy Surma, Tomasz Szopiński, Warszawa: CeDeWu, 2017;