Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Trenera w Dziale Promocji i Rozwoju.

Twoje obowiązki:

Przygotowanie prezentacji

Nawiązywanie relacji i ustalanie terminów wizyt w szkołach średnich

Przeprowadzanie szkoleń w szkołach średnich

Prowadzenie ewidencji przeprowadzonych szkoleń

Oferujemy:

Praca dostosowana do Twojego grafiku (sam ustalasz kiedy prowadzisz warsztaty)

Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od ilości szkoleń które przeprowadzisz

Umowę zlecenie

Oczekujemy:

Znajomości języka polskiego na poziomie Native Speaker

Umiejętności prowadzenia szkoleń potwierdzonej doświadczeniem (mile widziane)

Samodzielności i rzetelności w działaniu

Umiejętności pracy pod presją czasu

Wysokich umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych

Prawa jazdy (warunek konieczny)

 

 

Osoby  zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z oczekiwaniami finansowymi wyrażonymi w formie netto na adres mailowy: abk@vizja.pl z tytułem: Rekrutacja Trener.

 

 

W CV prosimy o umieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko Trener.

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.”

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”), dlatego zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka informacji:

Kto będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna („AEH”) w Warszawie (01-030) przy ul. Pawiej 55, adres poczty e- mail: zgloszenia@vizja.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, w ramach udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie nie objęcie Pani/Pana osoby procesem rekrutacji.  

Jakie są kategorie odbiorców?

Przewidywane kategorie odbiorców Pani/Pana danych to upoważnieni przez Administratora danych pracownicy działu kadr i innych właściwych działów oraz kadra kierownicza Administratora danych.

Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia?

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość uzyskania kopii danych oraz prawo do ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć w formie pisemnej lub elektronicznej przesłanej do Administratora danych.

Czy i gdzie może Pani/Pan złożyć skargę w zakresie przetwarzania danych?

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przekazanych danych narusza przepisy Rozporządzenia.

Jak długo Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.