Projekt zakłada realizacje nowoczesnych studiów podyplomowych dla 60 nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Bogaty i ciekawy program studiów zapewni nauczycielom i nauczycielkom podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak również zagwarantuje satysfakcję i zadowolenie z wykonywanego zawodu.

1 sierpnia 2011 r. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych rozpoczęła realizacje projektu "Uczę informatyki z pasją" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Działanie 9.4. "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania wynosi 504 888,00 zł.

Głównym celem projektu jest realizacja nowoczesnych studiów podyplomowych dla 60 nauczycieli i nauczycielek szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z woj. mazowieckiego, dających kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu z zakresu informatyki i technologii informatycznych.

Bogaty i ciekawy program studiów zapewni nauczycielom i nauczycielkom podniesienie kwalifikacji zawodowych, jak również zagwarantuje satysfakcję i zadowolenie z wykonywanego zawodu.

W ramach trzy-semestralnych studiów podyplomowych słuchacze zdobędą wiedzę i podniosą kompetencje w zakresie:

 

  • nowoczesnych technik informacyjnych,
  • prowadzenia e-learningu,
  • wykorzystania ICT i nowoczesnych metod nauczania w codziennej pracy w szkole,
  • pracy z uczniem o szczególnych potrzebach, w tym uczniem niedosłyszącym/niesłyszącym.

Podczas studiów prowadzone będą także lektoraty z j. angielskiego

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2011-30.04.2013.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w okresie 5-26 września 2011. O wyniku rekrutacji nie będzie decydowała kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.informatykazpasja.vizja.pl