W dniu 12.12.2019 r. Akademia Ekonomiczno-Humanstyczna w Warszawie podpisała Umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczącą realizacji projektu; „Uczelnia na medal!”. Projekt skierowany jest zarówno do osób z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych, w tym kandydatów na studia, studentów oraz pracowników administracyjnych i dydaktycznych Uczelni.

W dniu 12.12.2019 r. Akademia Ekonomiczno-Humanstyczna w Warszawie podpisała Umowę
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczącą realizacji projektu; „Uczelnia na medal!”. Projekt skierowany jest zarówno do osób z niepełnosprawnościami i pełnosprawnych, w tym kandydatów na studia, studentów oraz pracowników administracyjnych i dydaktycznych Uczelni.

Efektem projektu będzie wdrożenie trwałych i kompleksowych rozwiązań na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, co przełoży się na zapewnienie pełnej dostępności uczelni dla tych osób oraz pośrednio dla innych odbiorców oferty edukacyjnej uczelni.

Projekt realizuje Biuro ds. osób z niepełnosrawnościami.