2010

 • Psychologia - uprawnienia akademickie
  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzje o przyznaniu
  z dniem 25 stycznia 2010 r. Wydziałowi Psychologii Wyższej Szkoły Finansów
  i Zarządzania w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej psychologia.

2009

 • Administracja
  Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DNS-WUN-6022-3126-1/EK/09)
  z dnia 15 maja 2009 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia na kierunku "administracja".

2008

 • Prawo
  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie jednolitych studiów magisterskich na kierunku "prawo" na Wydziale Prawa i Administracji - decyzja Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego (DSW-2-02-4003-136/08) z dnia 10 czerwca 2008 r.

2007

 • Karta Erasmusa
  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie otrzymała rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa, dzięki której do roku 2013 będzie uczestniczyć w działaniach europejskiego programu Erasmus.

 

2006

 • Politologia
  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku "politologia" - decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DSW-3-4003/159/EK/Rej.143/06) z dnia 28 kwietnia 2006 r.
 • Pielęgniarstwo
  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku "pielęgniarstwo" - decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DSW-3-4003/105/EK/Rej.143/06)z dnia 8 czerwca 2006 r.
 • Zarządzanie i marketing - uprawnienia magisterskie
  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku "zarządzanie i marketing" - decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DSW-3-4EKo-4003-156/06) z dnia 26 czerwca 2006 r.

2004

 • Ekonomia - studia doktoranckie
  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie we współpracy z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej od roku akademickiego 2004/2005 rozpoczęła prowadzenie studiów doktoranckich w zakresie dyscypliny naukowej "ekonomia".
 • Finanse i bankowość - uprawnienia magisterskie
  Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów magisterskich (studiów 2 stopnia) na kierunku "finanse i bankowość". Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (DSW-3-4003-2254/Rej.143/EKO) z dnia 31 grudnia 2004 r.

2003

 • Zarządzanie i marketing
  Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (DSW-3-4003/346/Rej.143/EK/03) dnia 25 kwietnia 2003 r. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku "zarządzanie i marketing".

2002

 • Psychologia oraz finanse i bankowość
  Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (DSW-3-4001-1140/TT/02) dnia 25 listopada 2002 r. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie została przekształcona z uczelni zawodowej w uczelnię akademicką działającą na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym i uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku „psychologia" i wyższych studiów zawodowych na kierunku „finanse i bankowość".

2001

 • Utworzenie uczelni
  Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (DSW-3-0145-410/RO/2001) dnia 8 maja 2001 r. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 64 i uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalnościach: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa oraz rynek kapitałowy
  i pieniężny.