Szanowni Państwo! W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 455) decyzją Dyrektora Generalnego Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. biura jednostek administracyjnych i ogólnouczelnianych nie przyjmują interesantów.

W wyjątkowych sytuacjach kierownik biura może wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego po wcześniejszym umówieniu się.

Z pracownikami jednostek administracyjnych oraz ogólnouczelnianych można kontaktować się telefonicznie oraz e-mailowo. Dane kontaktowe do poszczególnych działów znajdują się na stronie internetowej www.vizja.pl w zakładce „Kontakt”.