prof. AEH dr hab. Witold Dobrołowicz

ORCID: 0000-0001-8620-0369
Google Scholar: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Nowatorskie podejście do testów inteligencji i zdolności umysłowych, Podstawowe procesy poznawcze, Procesy poznawcze, Psychologia sukcesu zawodowego, Seminarium magisterskie, Seminarium magisterskie semestr VIII, Twórcze rozwiązywanie problemów, Wyższe procesy poznawcze

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1979-02-22 Doktor habilitowany Uniwersytet Łódzki Dziedzina nauk społecznych Psychologia psychologia

Artykuły

 • Witold Dobrołowicz, Typy umysłów, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia" 2020, vol. 33, nr. 2, 9-24;
 • Witold Dobrołowicz, O umyśle menedżera w świetle nowych testów, "Humanizacja Pracy" 2018, nr. 4, 123-139;
 • Witold Dobrołowicz, Inteligencja intuicyjna a sukces w biznesie, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, nr. 114, 115-125;
 • Witold Dobrołowicz, Trening inteligencji intuicyjno-racjonalnej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, nr. 114, 104-114;
 • Witold Dobrołowicz, Intuicja w procesie decyzyjnym, "Studia Pedagogiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego" 2008, nr. 17, 127-138;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Witold Dobrołowicz, Intuicja - w stronę praktyki, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019;
 • Witold Dobrołowicz, Intuicja - w stronę teorii, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019;
 • Witold Dobrołowicz, Psychologia wyższych procesów poznawczych, Warszawa: VIZJA PRESS & IT, 2006;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Witold Dobrołowicz, Intuicja spowita mitami i "światełko w tunelu" (w:) Kreatywność: między mitami, stereotypami a rzeczywistością, red. Irena Pufal-Struzik, Zofia Okraj, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016;
 • Witold Dobrołowicz, Wykorzystać wiedzę o typach umysłów (w:) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Refleksje teoretyczne, kwestie praktyczne, red. Barbara Sypniewska, Tadeusz Oleksyn, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 2016;
 • Witold Dobrołowicz, Jakie są psychiczne bariery kreatywności? (w:) Kreatywność. Pytania i odpowiedzi, red. Irena Pufal-Struzik, Zofia Okraj, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015;
 • Witold Dobrołowicz, O nowych testach umysłu (w:) Twórczość. Kreatywność. Innowacyjność. Wybrane zagadnienia, red. Małgorzata Kuśpit, Anna Tychmanowicz, Jolanta Zdybel, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015;
 • Witold Dobrołowicz, Trening umysłu intuicyjno-racjonalnego (zarys koncepcji) (w:) Twórczość. Kreatywność. Innowacyjność. Wybrane zagadnienia, red. Małgorzata Kuśpit, Anna Tychmanowicz, Jolanta Zdybel, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015;
 • Witold Dobrołowicz, W stronę portretu transgresjonisty (w:) O przekraczaniu granicy własnych ograniczeń - z perspektywy psychotransgresjonizmu, red. Irena Pufal-Struzik, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008;
 • Witold Dobrołowicz, Kreatywny model przekazu reklamowego - od AIDY do PASIELUDY (w:) Kreatywność - kluczem do sukcesu w mediach i przedsiębiorstwach, red. Witold Dobrołowicz, Józef Bednarek, Makary K. Stasiak, Jacek Gralewski, Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 2007;
 • Witold Dobrołowicz, W stronę kreatywnego zarządzania zasobami ludzkimi - od ZZL do KZPL (w:) Kreatywność - kluczem do sukcesu w mediach i przedsiębiorstwach, red. Witold Dobrołowicz, Józef Bednarek, Makary K. Stasiak, Jacek Gralewski, Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 2007;
 • Witold Dobrołowicz, Transformacja energii barier psychicznych dla twórczości (w:) Kreatywność - kluczem do sukcesu w edukacji, red. Witold Dobrołowicz, Krzysztof J. Szmidt, Irena Pufal-Struzik, Urszula Ostrowska, Jacek Gralewski, Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 2006;
 • Witold Dobrołowicz, Dwa kierunki badania twórczości (w:) Kreatywność - nowe aspekty poznawcze i praktyczne, red. Witold Dobrołowicz, Jacek Gralewski, Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 2005;

Redakcje prac zbiorowych

 • Kreatywność - kluczem do sukcesu w mediach i przedsiębiorstwach, red. Witold Dobrołowicz, Józef Bednarek, Makary K. Stasiak, Jacek Gralewski, Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 2007;
 • Kreatywność - kluczem do sukcesu w edukacji, red. Witold Dobrołowicz, Krzysztof J. Szmidt, Irena Pufal-Struzik, Urszula Ostrowska, Jacek Gralewski, Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 2006;
 • Kreatywność - nowe aspekty poznawcze i praktyczne, red. Witold Dobrołowicz, Jacek Gralewski, Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, 2005;