prof. AEH dr hab. Witold Góralski

jednostka: Wydział Prawa i Administracji
stanowisko: profesor nadzwyczajny
prowadzone przedmioty: Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Integracja europejska, Prawo europejskie, Prawo Unii Europejskiej, Wpływ orzecznictwa Europejskich Trybunałów na krajowe systemy prawne

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
1987-06-22 Doktor habilitowany Uniwersytet Wrocławski Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo państwowe
1975-02-11 Doktor Uniwersytet Wrocławski Dziedzina nauk prawnych Prawo prawo