W dniu 28 kwietnia 2017 r. grupa studentów II roku Wydziału Prawa I Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie przebywała z wizytą w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Studenci kierunku prawa oraz studenci administracji przed rozpoczęciem sesji wysłuchali krótkiego wykładu Pana sędziego NSA dr Arkadiusza Cudaka o roli i znaczeniu sądownictwa administracyjnego. Następnie studenci obserwowali przebieg rozprawy w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Istniała także możliwość obejrzenia nowoczesnego budynku NSA mieszczącego się w Warszawie przy ul. Boduena3/5.