Dzięki uprzejmości dr. Arkadiusza Cudaka grupa studentów II roku Wydziału Prawa i Administracji miała szansę odwiedzić siedzibę Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Gości przywitali dr Michał Kowalski i dr Michał Szwasta, asystenci z Wydziału Informacji Sądowej. Po krótkim wprowadzeniu poświęconemu sądownictwu administracyjnemu studenci mogli zwiedzić budynek sądu, odwiedzić czytelnie akt sądowych, bibliotekę sądową oraz sale zgromadzeń NSA.

Najciekawszym elementem wizyty okazała się symulacja rozprawy dotyczącej sprawy administracyjnej w zakresie wymeldowania ze stałego miejsca pobytu. Tuż po jej zakończeniu studenci mogli zadawać pytania co do przebiegu rozprawy i specyfiki pracy orzeczniczej. Odpowiadał na nie dr Cudak, który jest nie tylko naszym wykładowcą, ale także sędzią NSA.