Wiceburmistrz Dzielnicy Wola Robert Rafałowski odwiedził kompleks edukacyjny Vizja Park, gdzie spotkał się z Jego Magnificencją Rektorem dr Konradem Janowskim oraz Prezesem Towarzystwa Edukacyjnego Vizja Marzeną Godlewską, którzy opowiedzieli historię realizacji projektu Vizja Park.

Wszystko zaczęło się od marzeń. Twórcom projektu przyświecała idea stworzenia nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni edukacyjnej, której finałem było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku we wrześniu 2019 roku. Kampus o nazwie Vizja Park zlokalizowany jest na Woli przy ul. Okopowej 59. Historycznie miejsce to związane jest z tragicznymi wydarzeniami z sierpnia 1944.
To właśnie między innymi tutaj miała miejsce Rzeź Woli, podczas której zamordowanych zostało około 5000 mieszkańców dzielnicy.

 

 

Infrastruktura budynku obejmuje:

  • 118 sal o zróżnicowanej powierzchni od 30 do 456 m2 z możliwością uzyskania dowolnej aranżacji sal i ich wyposażenia w specjalnie wydzielonym centrum konferencyjnym,
  • aulę główną z foyer dla 463 osób oraz cztery aule dla 223 oraz 296 osób,
  • 8 pracowni komputerowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt oraz różnorodne oprogramowanie umożliwiające prowadzenie zajęć m.in. z zakresu obliczeń statystycznych, grafiki komputerowej, baz danych, programowania urządzeń mobilnych oraz tworzenia aplikacji we wszystkich współcześnie stosowanych językach programowania,
  • specjalistyczne sale symulacji sądowych, wystąpień publicznych i konferencji prasowych, symulacji giełdowych, laboratorium przyrodnicze, laboratorium chemiczno-fizyczne z dygestorium, EEG, rehabilitacyjne, integracji sensorycznej,
  • pełnowymiarową salę sportową z możliwością podziału na 3 sektory oraz mniejszą salę sportową
    i salę baletową,

Dla gospodarzy kampusu ważne jest, aby obiekt stanowił wartość dodaną dla wolskiej społeczności. Vizja Park daje okolicznym instytucjom oraz organizacjom liczne możliwości nawiązania ścisłej współpracy o charakterze edukacyjnym, społecznym czy kulturalnym. Vizja Park to nie tylko kampus edukacyjny, ale również miejsce otwarte dla inicjatyw podejmowanych w Dzielnicy Wola.