dr Wojciech Plopa

ORCID: 0000-0001-7003-0553
Scopus Author ID: zobacz profil
prowadzone przedmioty: Geografia polityczna i gospodarcza, Marketing polityczny, Myśl polityczna, Polityka społeczna i gospodarcza, Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP, Proseminarium, Seminarium dyplomowe, System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej

Edukacja

Data uzyskania Stopień/Tytuł naukowy Instytucja nadająca Dziedzina Dyscyplina Specjalność
2006-09-14 Doktor Uniwersytet Gdański Dziedzina nauk społecznych Nauki o polityce politologia

Artykuły

 • Anna Skuzińska, Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa, Bullying at Work and Mental Health: The Moderating Role of Demographic and Occupational Variables, "Advances in Cognitive Psychology" 2020, vol. 16, nr. 1, 13-23;
 • Mieczysław Plopa, Mieczysław Makarowski, Wojciech Plopa, Stress dynamics in long-term isolation at sea. A demographic variables model, "International Maritime Health" 2020, vol. 71, nr. 2, 140-146;
 • Wojciech Plopa, Bogdan Pietrulewicz, Hanna Liberska, Aleksandra Knop, Dorota Jędrzejewska, The subjective sense of the impact of the global financial crisis on life, dimensions of identity development and future-oriented goals of graduates, "Polish Journal of Social Science" 2018, vol. 13, nr. 1, 17-25;
 • Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa, Anna Skuzińska, Bullying at Work, Personality and Subjective Well-Being, "Journal of Occupational Health Psychology" 2017, vol. 22, nr. 1, 19-27;
 • Mieczysław Plopa, Anna Skuzińska, Wojciech Plopa, Sylwester Zagórski, Divorces in modern world: The research perspective, "Polish Journal of Social Science" 2017, vol. 12, nr. 1, 103-118;
 • Mieczysław Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Wojciech Plopa, Anna Skuzińska, Psychosocial Predictors of Divorce - the Research Proposition, "Polish Journal of Social Science" 2016, vol. 11, nr. 1, 115-125;
 • Joanna Prusaczyk, Bogdan Pietrulewicz, Wojciech Plopa, Personality Disorders and the Value System in Individuals with Criminal Records, "Polish Journal of Social Science" 2015, vol. 10, nr. 1, 157-167;
 • Ryszard Makarowski, Piotr Makarowski, Wojciech Plopa, Anna Skuzińska, Psychological Aspects of Risk, Insecurity and Stress in the Case of the Personnel of Humanitarian Organizations in Afghanistan, "Polish Journal of Social Science" 2015, vol. 10, nr. 1, 97-109;
 • Wojciech Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Mieczysław Plopa, Anna Skuzińska, Cohabitation or marriage? Psychosocial perspective, "Polish Journal of Social Science" 2014, vol. 9, nr. 1, 93-103;
 • Anna Skuzińska, Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa, The problem of bullying at work in career counselling, "Polish Journal of Social Science" 2014, vol. 9, nr. 1, 137-147;
 • Dagmara Budnik-Przybylska, Jacek Przybylski, Franciszek Makurat, Wojciech Plopa, Emotions in parachute jumps, "Polish Journal of Social Science" 2012, vol. 7, nr. 1, 133-143;
 • Anna Skuzińska, Wojciech Plopa, Bullying at Work, Subjective Well-Being, and Marital Support, "Polish Journal of Social Science" 2011, vol. 6, nr. 1, 49-74;

Monografie, skrypty, podręczniki

 • Wojciech Plopa, Wartości a politycy: perspektywa młodzieży akademickiej, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009;

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Wojciech Plopa, Jowita Sałata, Cele życiowe i wartości młodych dorosłych (w:) Studia Humanistica Gedanensia. Tom 6, red. Dagmara Budnik-Przybylska, Jacek Przybylski, Józef Tarnowski, Gdańsk: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytety Gdańskiego, 2019;
 • Wojciech Plopa, Inna Szymczak, Anna Skuzińska, Bliski związek percepcji polskiej i ukraińskiej młodzieży akademickiej (w:) Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscplinarna T. 6, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016;
 • Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa, Małgorzata Kwiatkowska, Kohabitacja i rozwód w ocenie młodych dorosłych (w:) Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscplinarna T. 6, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016;
 • Anna Skuzińska, Wojciech Plopa, Mobbing wśród nauczycieli a funkcjonowanie placówki oświatowej (w:) Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscplinarna T. 6, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016;
 • Wojciech Plopa, Wartości w percepcji młodych Polaków (w:) Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna T. 5, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2013;
 • Wojciech Plopa, Zasady prawa na przykładzie ochrony środowiska. Między prawem, ekonomią a filozofią (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 4, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011;
 • Tomasz Bojar-Fijałkowski, Wojciech Plopa, Zrównoważony rozwój - filozofia, która stała się prawem (w:) Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. T. 3, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009;