Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie, działa na warszawskim Powiślu przy ulicy Solec 36a, w obiekcie oddanym do użytku w 1897 roku.

Swoją działalność charytatywną Towarzystwo od 120 lat przy wsparciu ludzi dobrej woli nieprzerwanie skupia na opiece nad  osobami starszymi, niedołężnymi i opuszczonymi. Postawione przed sobą zadania Towarzystwo wykonuje poprzez prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. św. Franciszka Salezego. Jest to Dom dla osób przewlekle somatycznie chorych, który zamieszkuje 90 osób. Cele statutowe Towarzystwo realizuje z powodzeniem, nieustannie dbając o dobro zamieszkujących w Domu Mieszkańców, angażując i pozyskując środki na renowację budynku, ale równocześnie działając na rzecz ogólnie pojętego dobra publicznego, w szczególności aktywizacji i promowania pozytywnego wizerunku środowiska seniorów.

Jeśli chcesz bezinteresownie wesprzeć Mieszkańców Domu, przyjść, porozmawiać, pospacerować, zapraszamy do współpracy w ramach wolontariatu. Istnieje również możliwość realizacji praktyk przy współpracy z Uczelnią.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

Agnieszka Zięba a.zieba@dpsswsalezego.pl tel. 22 6256342 w.118

Marcin Rosłaniec psycholog.mr@dpsswsalezego.pl tel. 22 6256342 w.117