„Tygodnik Polityka” opublikował coroczny ranking naukowy akademickich szkół wyższych w Polsce. Z dumą informujemy, że Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zajęła zaszczytne 1 miejsce wśród ekonomicznych uczelni niepublicznych, a 5 miejsce wśród wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni ekonomicznych w Polsce.

Użyty w rankingu wskaźnik (H-Index) pokazuje siłę oddziaływania naukowego ocenianej jednostki. Świadczy o wysokim poziomie naukowym zatrudnionej kadry akademickiej i dużej jej aktywności naukowej. W uczelni z wysokim H-Index pracują wybitni akademicy, zajmujący się nie tylko edukacją studentów, ale przede wszystkim prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Jest to aspekt szczególnie ważny dla studentów tej uczelni, gdyż tylko wysoki poziom badań naukowych jest gwarantem wysokiego poziomu kształcenia. Bez badań naukowych, kształcenie na wysokim poziomie jest niemożliwe.
Ranking Polityki ten jest bardzo pomocny szczególnie dla kandydatów na studia, którzy dbając o swoją przyszłość zawodową powinni uwzględnić jego wyniki w procesie podejmowania decyzji związanej z wyborem swojej uczelni.

 

Szczegóły dotyczące rankingu (zakładka „Uczelnie ekonomiczne”): tutaj