Miło nam poinformować, że projekt pt. „Uczelnia bliżej biznesu - Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Projekt będzie realizowany od 3 września 2018 r. do 30 sierpnia 2022 r. Wsparciem objęci zostaną studenci kierunku administracja, politologia, zarządzanie oraz finanse i rachunkowość, pracownicy dydaktyczni i administracyjni naszej Uczelni. Zostanie także wdrożony i zmodernizowany informatyczny system zarządzania Uczelnią.

Przyznane dofinansowanie z UE wynosi 11 177 127,45 PLN.