Permanentne zmiany zachodzące w gospodarkach światowych, związane są z procesami globalizacji i integracji ekonomicznej oraz fenomenem doby kryzysu. Równie wielkie znaczenie dla współczesnej ekonomii ma zwiększenie skali i zakresu międzynarodowego przepływu kapitału, wzajemne przenikanie kapitałów rzeczowych, finansowych i ludzkich. Procesy te wymuszają wprowadzenie do szeroko pojmowanej teorii nauk o zarządzaniu wielu nowych metod, modeli i technik.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji Międzynarodowej Konferencji Ekonomicznej, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2010 r. Tegoroczna edycja nosi tytuł:

Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria a praktyka

  • Idea i cel:

Permanentne zmiany zachodzące w gospodarkach światowych, związane są z procesami globalizacji i integracji ekonomicznej oraz fenomenem doby kryzysu. Równie wielkie znaczenie dla współczesnej ekonomii ma zwiększenie skali i zakresu międzynarodowego przepływu kapitału, wzajemne przenikanie kapitałów rzeczowych, finansowych i ludzkich. Procesy te wymuszają wprowadzenie do szeroko pojmowanej teorii nauk o zarządzaniu wielu nowych metod, modeli i technik. Stawia to, zarówno przed kadrą naukową zajmującą
się analizą i oceną tych procesów jak i przed praktykami biznesu, szereg nowych wyzwań. Z tego względu, tak ważnym staje się omówienie
i skonfrontowanie poglądów dotyczących innowacji w zakresie zarządzania. Celem konferencji jest także zintegrowanie różnych środowisk,
co bez wątpienia będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań 
do podmiotów ekonomicznych. Ważnym aspektem jest również dążenie
do poszukiwania powiązań pomiędzy modelami zarządzania i metodami gospodarowania finansami. Dobrym przykładem mogą być chociażby: chęć poszerzenia procesowego podejścia do zarządzania o aspekty analizy finansowej efektywności i rachunku kosztów działań, czy też powiązania metod rachunku ekonomiczno-finansowego z teorią zarządzania w modelu zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

Tegoroczna edycja konferencji stanie się po raz kolejny forum wymiany poglądów i opinii środowisk naukowych oraz praktyków ze świata biznesu, zajmujących się zagadnieniami zarządzania i finansów. Uczestnicy będą mieli okazję do przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o konferencji na stronie:

www.europeanconference.vizja.pl