Z inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji WSFiZ podpisano umowę o współpracy z Uniwersytetem "Krok" w Kijowie.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie razem z Uniwersytetem "Krok" w Kijowie postanowiły nawiązać współpracę polegającą m.in. na:

  • wymianie doświadczeń w przygotowaniu kadr,
  • wymianie studentów,
  • wykładowców oraz kadry naukowej,
  • wspólne organizowanie praktyk studenckich,
  • wspólnym prowadzeniu badań naukowych oraz organizowaniu konferencji naukowych, spotkań sympozjów, dyskusji.

 

Uniwersytet "Krok" ma siedzibę w Kijowie, został założony w 1992 r. i uzyskał najwyższą ocenę akredytacyjną na Ukrainie. W 2015 roku znalazł się na liście 200 najlepszych uczelni wyższych na Ukrainie, jest jednym z najlepszych prywatnych instytucji kształcenia wyższego.