Rok 2019

mgr Olga Rawa-Siarkowska

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Postawy i wartości grup pokoleniowych w Polsce

Promotor: prof. AEH dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska, pomocniczy: dr Barbara Sypniewska

 

mgr Alina Marianna Radny

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Przemoc i trauma seksualna a dynamika stresu pourazowego

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl, pomocniczy: dr Aleksandra Niemyjska

 

mgr Natalia Czaplińska

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Wybrane cechy osobowości i kompetencje społeczne a intensywność używania portali społecznościowych

Promotor: prof. AEH dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska

 

mgr Katarzyna Krupska-Grudzień

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Osobowość i styl zarządzania a poczucie stresu i zachowania zdrowotne u osób zarządzających Jednostkami Samorządu Terytorialnego

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Słomski, pomocniczy: dr Konrad Janowski

 

mgr Piotr Fic

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Organizacyjne i podmiotowe wyznaczniki percepcji kultury organizacyjnej. Badania wśród pracowników i studentów Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Słomski, pomocniczy: dr Konrad Janowski

 

mgr Adam Michał Zemełka

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 08.03.2019r.

Temat: Geneza i rozwój form psychologicznego wsparcia pracowników i organizacji w Stanach Zjednoczonych w XX wieku

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Stachowski

 

mgr Izabela Małecka-Kostrubiec

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 08.03.2019r.

Temat: Psychologiczne uwarunkowania skuteczności leczenia odwykowego u mężczyzn uzależnionych od alkoholu

Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Jakubik

 

Rok 2018

mgr Piotr Makarowski

Wszczęcie przewodu doktorskiego 02.03.2018 r.

Temat: Wybrane zmienne psychologiczne funkcjonowania na stanowiskach dowódczych w transporcie morskim

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Plopa

 

mgr Roman Ryszard Szałachowski

Wszczęcie przewodu doktorskiego 15.06.2018 r.

Temat: Style komunikowania się a poczucie jakości związku małżeńskiego

Promotor: dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. WSE

 

mgr Katarzyna Awruk

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 14.12.2018r.

Temat: Retrospektywna percepcja relacji z rodzicami a obraz ciała u osób w okresie wczesnej dorosłości

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Plopa

 

Rok 2017

mgr Bartosz Kwiatkowski

Wszczęcie przewodu doktorskiego 08.12.2017 r.

Temat: Wybrane cechy osobowości a zachowania proaktywne osób pozbawionych wolności

Promotor: prof. nadzw. Korwin-Szymanowska

 

Rok 2015

mgr Małgorzata Partyka

Wszczęcie przewodu doktorskiego 27.02.2015 r.

Temat: Psychospołeczne korelaty objawów wtórnego zaburzenia po stresie traumatycznym wśród specjalistów zdrowia psychicznego pracujących z ofiarami traumy

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Gołąb

Promotor pomocniczy: dr Marcin Rzeszutek

 

Rok 2014

mgr Ewa Morawiecka

Wszczęcie przewodu doktorskiego 04.07.2014 r.

Temat: Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w województwie świętokrzyskim

Promotor: dr hab. prof. UJK Ireny Pufal-Struzik

 

Rok 2011

mgr Ita Robakiewicz

Wszczęcie przewodu doktorskiego 16.12.2011 r.

Temat: Określenie struktur mózgu uczestniczących w zachowaniach eksploracyjnych typu autoekspozycji i częściowe zablokowanie ich aktywności w celu wywołania zachowań depresyjnych u szczurów.

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Robert Filipkowski