Rok 2019

mgr Maciej Białuński

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Prawnoustrojowy status służb specjalnych w Polsce (1918-2002/2006). Studium historyczno-prawne.

Promotor: prof. AEH dr hab. Dariusz Makiłła

 

mgr Patryk Igor Gutierrez

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Ochrona praw dziecka w Ameryce Łacińskiej na przykładzie Peru.

Promotor: prof. dr hab. S.L. Stadniczeńko

 

mgr Dominika Kaźmierczak

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Podmiotowość spółki cywilnej a zasady odpowiedzialności za zobowiązania podatkow w systemie krajowego porządku prawnego. Konteksty antropologiczno-filozoficzne.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz

 

mgr Tomasz Licak

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Komunikacja pozawerbalna w amerykańskim procesie karnym.

Promotor: prof. dr hab. S.L. Stadniczeńko, pomocniczy: dr Anna Pawlak

 

mgr Zdzisław Nieckarz

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Prawo autorskie w kontekście utworu naukowego. Model ochrony prawnej testów psychologicznych.

Promotor: prof. AEH dr hab. Piotr Solarz

 

mgr Wojciech Pryliński

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Rzecznik Praw Pacjenta jako organ ochrony praw pacjentów.

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski

 

mgr Radosław Adam Sałata

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Użycie sił morskich w międzynarodowym prawie humanitarnym.

Promotor: dr hab. Marek Ilnicki

 

mgr Iwona Małgorzata Szkotnicka

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Ugoda w postępowaniu administracyjnym. Studium z zakresu teorii i praktyki stosowania.

Promotor: prof. AEH dr hab. Jan Jeżewski

 

mgr Angelika Paulina Wojtan

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Konstytucyjny obowiązek obrony Ojczyzny (1918-1997). Studium prawne.

Promotor: prof. AEH dr hab. Dariusz Makiłła

 

mgr Joanna Maria Jarecka

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Analiza prawna naruszeń praw pacjentek podczas sprawowania okołoporodowej opieki medycznej

Promotor: prof. AEH dr hab. Małgorzata Szwejkowska, pomocniczy: dr Justyna Stadniczeńko

 

mgr Paweł Piotr Raiński

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Przyrządy prawnometrologiczne wykorzystywane w ruchu drogowym jako dowód w postępowaniach sądowych - studium przypadków.

Promotor: prof. AEH dr hab. Małgorzata Szwejkowska

 

mgr Paweł Piotr Gołębiewski

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Prawno-karna i kryminologiczna problematyka działania na szkodę spółki kapitałowej.

Promotor: prof. AEH dr hab. Paweł Sitek

 

mgr Tomasz Kazimierz Talar

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Prawne i kryminologiczne aspekty odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu podatku od towarów i usług.

Promotor: prof. AEH dr hab. Paweł Sitek

 

mgr Aneta Urbaniak

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26.04.2019r.

Temat: Superficies solo cedit w polskim porządku prawnym

Promotor: prof. AEH dr hab. Dariusz Makiłła

Rok 2018

mgr Artur Wojciech Kuźma

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 25.05.2018r.

Temat: IUS POTESTAS ET PALLIUM. PRAWNE I USTROJOWE UWARUNKOWANIA SUKCESJI NA ARCYBISKUPSTWIE GNIEŹNIEŃSKIM DO KOŃCA XIV WIEKU

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Dariusz Makiłła