W dniu 21 listopada 2016 r. studenci drugiego roku Wydziału Politologii odwiedzili budynek Najwyższej Izby Kontroli. Gości przywitała pani Jolanta Kruszewska, Główny Specjalista Biura Organizacyjnego.