Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Wydziałowi Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.